Näringskedja bruten när allt färre djur gödslar jorden

https://www.flickr.com/photos/128020165@N04/15381547292/in/photolist-prds8f-7yp1mk-hgsouf-93WpBf-hiakGJ-gG8Fzx-hiad7w-gG7xZo-hiRccY-9raZb6-gFTFKb-hiRDYw-amXcEf-7gKLBx-hiRBiG-hi8kTt-hiaZkQ-hiRotK-hgptcC-hi9Z9Y-fWB3Cd-yzNTwL-fWBjcw-jKPYhi-hiRUVA-jKUsXL-jKSUoP-gFXUDi-hiapYD-gFTL4R-hgpiPQ-hiamAr-jzMAeH-8b9ekv-jzQYXA-7iWCX7-gG3PiM-gG27wQ-7MRkw4-6LkwL-gFTZgd-5cW7P-fZwST2-5g45J4-hiadJK-gFTLZs-7QnjN-7Qn9c-5cW9k-fxY2hE/

Myskoxen är ett av de sista stora urtidsdjuren. Foto: Derrick Midwinter via Flickr

Genom sin avföring har djuren genom tiderna transporterat näringsämnen från havens djup ända upp till bergstopparna. Dessa näringsämnen gödslar jorden men när allt fler djur utrotas eller decimeras blir jorden mindre fruktsam, enligt en nyligen utförd studie från University of Vermont, USA. Minskade antal valar, fiskar, havsfåglar och stora djur på jorden innebär att en livsviktig näringskedja brutits.

Djurens förmåga att föra med sig näringsämnen över stora områden har minskat sedan den senaste istiden och fortsätter att minska, enligt forskarna. Sedan länge har djuren transporterat stora mängder näringsämnen till avlägsna områden i världen. När djuren har ätit mycket växter så frigörs näringsämnen genom matsmältningen. Dessa näringsämnen transporteras sedan med djuren när de vandrar från matplatser till mer näringsfattiga områden. Näringsämnena sprids genom bajs och urin, eller när djuret dör.

Det här diagrammet visar en kedja av djur som transporterar näringsämnen från havets djup till långt upp i inlandet. Näringsämnen som sprids genom djurens bajs, urin eller genom deras kroppar när de dör. Diagram från PNAS; ritat av Renate Helmiss

Den här illustrationen visar en kedja av djur som transporterar näringsämnen från havets djup till långt upp i inlandet. Näringsämnen som sprids genom djurens bajs, urin eller genom deras kroppar när de dör. Diagram från PNAS; ritat av Renate Helmiss

Joe Roman, biolog på University of Vermont och en av författarna av studien, säger i ett pressmeddelande:
– Den här planeten hade en gång tio gånger fler valar, tjugo gånger fler anadroma fiskar (fiskar som vandrar uppför floder såsom lax), dubbelt så många sjöfåglar, tio gånger fler växtätare. Den brutna globala cykeln försvagar ekosystemet och därmed i sin tur fisket och jordbruket.

Havsdjur transporterar viktiga näringsämnen, som exempelvis fosfor, från vattnets yta ned till djup långt inom havet. Havsfåglar och fiskar sprider näringsämnen över haven, upp genom forsar och floder långt inåt land. Där fortsätter landdjuren att sprida näringsämnen i karga områden som exempelvis berg. Människor är beroende av dessa ekosystem, bland annat för att kunna bruka jorden. Det typiska flödet av näringsämnen nu är det motsatta – från bergen ner i havet. Kedjan är bruten och forskarna studerar hur näringsflödet kan gå åt andra hållet igen – från havet till bergen, och det kan ske med hjälp av djur.

Chris Doughty, huvudförfattare av studien och ekolog på University of Oxford säger:
– Fosfor är en nyckelingrediens i gödsel. De fosforkällor som är lättåtkomliga i dag kan ta slut inom 50 år. Att bygga upp djurpopulationer till den rikedom som fanns tidigare i hav och på land kan göra det möjligt att återvinna fosfor från hav till land och att öka det globala beståndet av tillgängligt fosfor i framtiden.

Studien visar att näringsämnen som spridits med djur har minskat med sex procent från dess tidigare kapacitet. Forskarna menar att det finns lösningar, till exempel att återinföra större flockar av bisonoxar i Nordamerika.

Källa: PNAS, EurekAkert!