Motorvägsbygge i Norge hotar hundratals myrar

Myrmark (ej relaterad till vägprojektet). Arkivfoto: J.-H. Janßen, CC BY-SA 4.0

Den nya, långa färjefria motorvägen E39 mellan Trondheim och Kristiansand beräknas kosta 400 miljarder kronor och är Norges dyraste vägprojekt. Protesterna mot projektet är stora. Bland annat för att hundratals myrar längs sträckan troligen kommer förstöras.

Det planeras en ny motorväg i Norge. Den ska minska restiderna och göra sträckan säkrare och kommer att gå genom berg, över fjordar, rakt genom jordbruksmarker och myrar. Dessutom hotar den unik natur och ett flertal rödlistade arter längs sträckan.

Hundratals myrar som idag ligger längs den planerade rutten kommer också förstöras och därmed orsaka att stora mängder lagrade växthusgaser släpps ut i atmosfären. Men ingen har mätt hur stora de sammanlagda utsläppen blir. Norges motsvarighet till Trafikverket har istället kommit fram till att vägen ska minska utsläppen eftersom den förkortar restider.

Myrområdena som förstörs av vägen motsvarar minst 1170 hektar. NRK är med vid en mätning av en av myrarna som visar att den består av nästan nio meter hårt packat kol i myren. Bara denna myr kan släppa ut över 14 000 ton koldioxid om den förstörs.

Nya E39 är fortfarande bara på planeringsstadiet och i vissa områden är det inte klart hur den ska gå.

– Vi spenderar mycket pengar på att rädda klimatet genom att ta hand om tropiska regnskogar utomlands. Våra myrar är faktiskt mer kolrika än tropiska skogar. Då är det lite ologiskt att förstöra norska myrar, säger Knut Rydgren, ekolog och expert på mossar och myrmarker, till NRK.

Natur og ungdom, Norges motsvarighet till Fältbiologerna, ansåg redan år 2013 att projektet var ”en legendarisk felsatsning”. Då beräknades kostnaden bara till 150 miljarder kronor (mot 400 miljarder idag), men Natur og ungdom såg det som ”mycket pengar för att förstöra naturen och öka utsläppen”.

Även Naturvernforbundet protesterar mot vägen. De skrev i ett öppet brev i början av året:
– Naturvernforbundet menar att det är på tiden att sätta stopp och utreda ett nytt alternativ till det koncept som nu planläggs: ett alternativ som ger trafikanter en bättre och säkrare väg än idag, samtidig som vi värnar miljön och sänker utbyggnads- och driftskostnaderna kraftig.

Källa: NRK