Motala kommun satsar på hyggesfritt skogsbruk

En av de få skyddade skogarna i Sörmlands län vid Stendörren. Foto: Erik Hansson

Skog som fått växa sig vild. Foto: Erik Hansson

Det blir inga fler kalhyggen i Motala kommuns skogar, istället blir det hyggesfritt skogsbruk. Motala kommun har arbetat fram en ny hyggesfri skogspolicy som gäller för kommunens produktiva skog på 1090 hektar.

Stefan Wernersson som är skogsförvaltare i Motala kommun säger i en artikel i Corren.se att det är en långsiktig strategi och att på 20-30 år kommer kalhyggena att försvinna. Större träd ska plockas ut medan mindre träd ska få stå kvar. Den mesta skogen som kommunen äger är tätortsnära och därför ska det bli hyggesfritt med hänsyn till kommuninvånarna. Utgångspunkten är att inte kalhugga, även om skogsskötseln kan innebära att fler träd måste bort om ett skogsområde är dåligt på något sätt.

– Det ska se ut som det alltid gjort. Det försvinner några träd, men helhetsbilden är ändå lika. Det är vår tanke att vi inte ska ha de här dramatiska förändringarna, säger Wernersson i intervjun.

Bland Östergötlands kommuner är det Motala och Linköping som använder sig av hyggesfritt skogsbruk.

Natursidan har tidigare bland annat skrivit om att Laxå kommun vill ha hyggesfritt skogsbruk kring Tivedens Nationalpark och att kalhyggesfritt är bäst för ekonomin, människa och miljö.

Källa: Corren