Möss kan utveckla ”orädsla” för katter när de tjänar på det

katt-bärnstensögon

Katt. Foto: Maths Nilsson

Människan har i tusentals år använt katter för att hålla möss och råttor borta från våra bostäder. Nu visar ny forskning att möss kan utveckla en ”orädsla” för katter eftersom de trots allt tjänar på det.

Det har länge varit känt att vissa kemiska signalsubstanser, så kallade feromoner, kan sprida information mellan individer inom samma art och påverka artens beteende genom att stimulera ett speciellt luktorgan kallat det vomeronasala organet (eller Jacobsons organ). Neuroner härifrån är förbundna med delar i hjärnan som har med minne, känslor och hormonutsöndring att göra.

För några år sedan upptäckte forskare att proteiner i katters saliv och råttors urin stimulerade detta organ hos möss och gjorde dem rädda, en reaktion som troligen hjälper dem att överleva. Möss som hade fått det vomeronasala organet ”bortkopplat” visade inga som helst tecken på rädsla trots att de placerades intill en nedsövd katt.

Nyligen presenterade forskare att det kemiska förhållandet mellan katt och mus är än mer raffinerat. Möss som blir exponerade för ett speciellt protein i katternas urin när de är riktigt unga kommer senare i livet vara mindre benägna att fly när de känner lukten av katt.

Proteinet triggar normalt igång en process som utsöndrar stresshormon i mössen, vilket gör dem mer alerta och chansen att undvika en kattattack ökar. Det är en process som utvecklats under tusentals år.

Det visade sig att mössen som utsattes för proteinet i tidiga år faktiskt hade en ökad känslighet och utsöndrade ännu mer stresshormoner men till skillnad från vad man skulle kunna tro så flydde de inte som respons på detta.

Forskarna tror att beteendet beror på att det faktiskt ger mössen en fördel totalt sett: de är beroende av att finnas nära människan eftersom det ger dem riklig tillgång till mat. Katterna är det onda som kommer på köpet, så att säga.

Läs mer:
• Katter var husdjur i Egypten 2000 år tidigare än man trott
• Katter som står ut med att klappas är mest stressade
• Katter försöker gömma sina känslor
• Bisarr parasit förändrar möss för att föröka sig i katter