Gå till innehållet

“Mordplats Gräsmatta” – ny kampanj mot artdöden

Fältbiologerna tar kampen mot artdöden. Foto: Alex Fälting

Under kampanjnamnet “Mordplats Gräsmatta” lanserar ungdomsorganisationen Fältbiologerna en protest mot artdöden. De ser gräsmattor som en symbol för större problem och kommer bland annat att genomföra ockupationer av dessa symboler och att ägna sig åt gerillaodling i samband med Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Målet är att sätta press på politiker att öka ansträngningarna i kampen mot artutrotningen.

– Gräsmattor är monotona, halvdöda ytor – biologiskt nästan lika värdelösa som asfaltsparkeringar. Därför borde givetvis alla kommuner ersätta sina gräsmattor med pollinatörvänliga ängar istället, säger Leo Rudberg, ordförande i Fältbiologerna.

Men han poängterar att gräsmattorna bara är en liten symbol för ett mycket större problem.

– Vårt ekonomiska system använder våra marker och vårt vatten för kortsiktiga vinstintressen – istället för att främja naturen. Svensk skogsskövling, svensk gruvbrytning, svenska motorvägar och svenskt industrijordbruk har i rasande takt ersatt naturskogar, våtmarker, ängar och fjäll med halvdöda, monotona industrilandskap. Därför måste Sveriges politiker skydda mycket mer natur, återställa ekosystem som gått förlorade och stoppa skövlingen med nya lagar och ägardirektiv. Att ersätta gräsmattor vore ett litet, första steg på vägen mot att bromsa artdöden.

Ockupationer och gerillaodling
Därför kommer miljöengagerade barn och unga protestera mot artdöden på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj. Det kommer bland annat genomföras ockupationer av gräsmattor och gerillaodlingar för att både visa på allvaret i frågan och lyfta en möjlig lösning. En del gräsmattor kommer också förses med avspärrningsband, som en hänvisning till kampanjens namn “Mordplats Gräsmatta”.

– Namnet Mordplats Gräsmatta symboliserar gräsmattornas destruktivitet för pollinatörer – men också hela det ekonomiska systemets destruktivitet för vår miljö och vår civilisations framtid. Liv offras på tillväxtens altare. Forskningen är glasklar: industriell exploatering bidrar till både artdöden och klimatkrisen, vilket riskerar åtskilliga människoliv. Mord på vår natur begås varje dag, året om, runtom i Sverige och världen. Makthavarna måste hållas ansvariga för deras brott mot naturens och människors rättigheter, exempelvis genom att miljömord (ekocid) kriminaliseras internationellt och genom att naturens rättigheter skyddas i lag, säger Leo Rudberg.

En del av en större kampanj
“Mordplats Gräsmatta” är bara den första av flera aktioner som Fältbiologerna kommer arrangera i år. Det är en del av den stora kampanjen Stoppa artdöden, som ska belysa hoten mot jordens biologiska mångfald.

– Vi lever i jordens sjätte massutdöende av arter – den största sedan dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. Men den här gången bär ingen asteroid skulden, utan vårt ekonomiska system. Jakten på tillväxt bidrar till att en miljon arter kan dö ut, enligt forskningen. Artdöden är minst lika akut som klimatkrisen, avslutar Leo Rudberg.

Förutom insatsen på Biologiska mångfaldens dag 22 maj driver Fältbiologerna även Stora Lupinbekämpardagen 6 juni.

Läs mer om Fältbiologernas kampanj

Mer att läsa