Gå till innehållet

Mindre investeringar i grön energi och mer i fossilbränslen 2017

Elledningar. Foto: Henk Monster, CC BY 3.0, Länk

Under 2017 gjordes mindre investeringar i förnybar energi medan fossilbränslesatsningen ökade. Prognosen för 2018 är enligt World Energy Investment 2018 att trenden håller i sig. Ungefär tvärtemot vad som behövs.

Efter flera års ökning sjönk under 2017 investeringarna i hållbar energi med ungefär 7 procent och det finns en risk att minskningen fortsätter i år, rapporterar International Energy Agency. En av de viktigaste anledningarna till minskningen är att Kina, som står för 40 procent av världens satsningar i solpaneler, ändrat i sitt stöd för branschen.

Samtidigt ökar andelen fossil energi på energimarknaden och det skedde en svag ökning av investeringen i olja och gas.

En marknad visar dock en stark trend till att gå mot minskat beroende av fossila bränslen och det är bilmarknaden. Elbilar utgör en växande del av marknaden och det beror enligt International Energy Agency på att det ges allt mer statligt stöd för köp av elbilar på flera håll i världen.

Källa: International Energy Agency och World Energy Investment 2018

Mer att läsa