Gå till innehållet

Mindre åkrar och fler grödor ger tydligt större biologisk mångfald

Jordbruk på Öland. Arkivfoto: Erik Hansson

I en ny stor internationell studie visas med överraskande tydlighet att biologisk mångfald påverkas positivt av mindre åkrar och en större variation av grödor. Produktionen kan dessutom bibehållas eller till och med förbättras.

EU:s State of Nature-rapport har konstaterat att jordbruket är det största hotet mot fåglar och det näst största hotet mot andra arter i medlemsländerna. Det beror bland annat på konstgödsel, bekämpningsmedel, förändringar i vilka grödor som odlas och ett allt intensivare brukande av marken. Samtidigt har allt fler blommande fältkanter, häckar och gräsremsor som försvunnit.

LÄS ÄVEN: • EU-utskott röstade för fortsatt industriellt jordbruk utan miljökrav

Lunds universitet skriver i ett pressmeddelande att det är “förenat med stora kostnader i många områden” att återskapa sådana livsmiljöer. Ett alternativ för att främja den biologiska mångfalden skulle kunna vara att övergå till en större variation av grödor (heterogenitet) och minska storleken på åkrarna. Då skulle samtidigt jordbruksproduktionen upprätthållas, menar forskarna bakom studien, som är den geografiskt mest omfattande som gjorts i sitt slag.

Läs även:Även miljövänligt jordbruk kan mätta Europas växande befolkning

– Att heterogenitet inom odlade arealer leder till högre biologisk mångfald är något som landskapsekologiska teorier förutsäger, men det är väldigt spännande att se så tydliga bevis för det. Det jag har mest varit överraskad över är att effektstorleken blev så stor, att det blev så tydliga resultat i alla de regioner där studien har pågått, och att de gäller för varenda artgrupp som vi inventerade: vilda växter, vilda bin och humlor, blomflugor, fjärilar, spindlar, jordlöpare och fåglar, säger Yann Clough, säger professor i miljövetenskap på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

LÄS ÄVEN: • Stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträde i EU

När den biologiska mångfalden ökar kan dessutom produktiviteten förbättras genom exempelvis ökad pollinering och enligt tidigare forskning kan skördarna ibland till och med ge större avkastning på små fält.

Källor: Lunds universitet och Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

Mer att läsa