Gå till innehållet

Miljöorganisationernas ris och ros till nya budgeten

X2000 i Sverige. Licensierad under Attribution via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X2000_exteri%C3%B6r_vid_k%C3%B6rning_i_Tormestorp_SJ_AB.jpg#/media/File:X2000_exteri%C3%B6r_vid_k%C3%B6rning_i_Tormestorp_SJ_AB.jpg

Den bristande satsningen på järnvägar i Sverige kritiseras. Licensierad under Attribution via Wikimedia Commons

Idag släppte regeringen sin höstbudget och delar av den handlade om miljön. Både Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden tycker att det är bra och välkomna satsningar, men att det inte är tillräckligt.

Naturskyddsföreningen tycker att det är den “bästa miljöbudgeten på länge”, men är också “mycket kritiska” till att väginvesteringarna ökar kraftigt (3,5 till 13,8 miljarder kronor), “medan investeringar i nya järnvägsspår ligger still”. Dessutom anser de att satsningarna inte räcker för att de svenska utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent till 2020.

– Det var länge sedan vi hade en så här stark miljöbudget i Sverige och det är en bra utveckling att regeringen börjat sy ihop miljö- och jobbpolitiken. Hälften av klimatsatsningarna är också jobbsatsningar. Vi välkomnar de helt nödvändiga förstärkningarna på anslagen för värdefull natur, speciellt i relation till alliansens budgetar som sänkte anslagen år efter år. Men för att Sveriges miljömål ska kunna nås kommer det att krävas ytterligare betydande höjningar av anslagen, liksom även många andra insatser, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Världsnaturfonden är också över lag nöjda, men tycker inte satsningarna på klimatfinansiering, elbilar och havs-och vattenmiljö räcker.

– Det är bra att budgeten försöker möta de stora utmaningar världen står inför när det gäller en gemensam framtid inom ramarna för en planet. Men ska Sverige ta täten för planetens framtid behövs ytterligare satsningar. Att regeringen satsar extra på havs-och vattenmiljö, miljöövervakning och Havs- och vattenmyndighetens verksamhet är mycket bra, men området är eftersatt och det skulle behövas betydligt större satsningar för att vända trenden i haven, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Källor: Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden

Mer att läsa