Metangasläcka i Antarktis oroar forskare

Isberg vid Antarktis. Foto: Malin Hanning

Forskare har sedan tidigare konstaterat läckande metangas i Arktis, nu har den första aktiva läckan från havsbotten även upptäckts i Antarktis. 

Sannolikt finns det stora mängder metan lagrat under havsbotten runt Antarktis, gas som bildas från tusentals år gamla ruttnande algavlagringar som normalt ligger begravda under sediment och is. 

I och med den globala uppvärmningen med smältande isar, finns risk att denna gas läcker ut och påskyndar den globala uppvärmningen. Frigörandet av metan från frysta undervattenslager eller permafrostregioner är en av de viktigaste så kallade ”tipp-punkter” som forskare är oroliga över. En ”tipp-punkt” innebär att en viss påverkan av global uppvärmning blir ostoppbar.

De första tecknen på metanläckor i Antarktis upptäckte några dykare av en slump redan 2011, men inte förrän 2016 kunde forskare återvända till platsen för att studera detta närmare.  

Metangasätande mikrober saknas
Anledningen till att gasen börjat läcka ut i havet runt Antarktis är okänd för forskarna. Rosshavet, där läckan hittats, har hittills inte värmts upp särskilt mycket. Läckan i sig är givetvis oroväckande, men vad forskarna främst reagerat på är avsaknaden av de mikrober i sediment och vattnet som i vanliga fall ”äter” metan. Dessa mikrober, som är relativt nyligen upptäckta, kan bilda som vita mattor på botten där gas läcker ut. Där mikroberna finns förekommer inga metangasbubblor.

– Detta är den viktigaste upptäckte, att mikroberna saknas och det är verkligt dåliga nyheter. Redan tidigare har det tagit lång tid för mikroberna att hitta till läckorna, runt fem år, vilket innebar att det läckte ut en hel del metan innan dess. Nu ser vi att mängden mikrober är betydlig mindre än tidigare. Vad den långsamma tillväxten av mikrober beror på vet vi inte, men upptäckte är mycket oroande, säger Andrew Thurber från Oregon State University i i USA, som leder forskningen, till The Guardian.  

Risk för spridning till atmosfären
Avsaknaden av de metankonsumerande mikroberna gör att metangasen på Antarktis med stor sannolikhet kommer läcka ut i atmosfären. 

– Det kan ta upp emot 5-10 år innan mikroberna finns i ett så pass stort antal att de hinner förbruka den gas som nu läcker ut. Men nu ser vi bara enstaka vita fläckar på bottnen vid denna läcka, konstaterar Andrew Thurber.

Tyvärr gör det rådande Corona-läget att forskarna inte har möjlighet att återvända till Antarktis i nuläget. Kontinenten är idag fri från viruset, och risk för smittspridning hindrar expeditioner. 

Källa: The Guardian