Mer antibiotika till boskap i USA trots ”förbud”

USA:s läkemedelsverk, FDA, har nu publicerat statistik angående användandet av antibiotika till djur. Det är ingen positiv läsning, trots att FDA försökt minska användandet.

En svensk fjällko som inte har något med artikeln att göra. Foto: Maths Nilsson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-maths-nilsson/

En svensk fjällko som inte har något med artikeln att göra. Foto: Maths Nilsson 

Till skillnad från EU är det i USA tillåtet att använda antibiotika som tillsats för att djuren ska växa snabbare och dessutom att ge det i förebyggande syfte.

År 2012 försökte man få köttindustrin att på frivillig väg minska användandet av antibiotika och gå över till andra preparat vi människor inte är lika beroende av. Avsikten var att minska risken för att ytterligare sprida resistenta bakterier. Samtidigt som FDA sa att antibiotika inte bör användas som tillväxtpreparat för boskap så fick det dock användas i förebyggande syfte, det vill säga på samma sätt som man använder det om det vore för tillväxt.

Och vad fick uppmaningen för resultat?

År 2013 användes över 9 miljoner ton antibiotika, som är viktig för att behandla infektioner hos människor, till att föda upp köttdjur. Det är en ökning med 3 procent från 2012.

Samtidigt minskade användningen av de inte så medicinskt viktiga preparaten med 2 procent till 5,6 miljoner ton.

Det används med andra ord större total mängd antibiotika efter ”förbudet” och dessutom av ”fel preparat”, som hade kunnat användas till människor.

95 procent av antibiotikan till boskap ges via mat och vatten, det vill säga i förebyggande syfte.

Varje år blir två miljoner människor bara i USA sjuka av resistenta bakterier och 23 000 av dem dör.

Källa: Mother Jones