Mer än var femte kräldjur hotat

Strålsköldpadda. Foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0

För vissa artgrupper, exempelvis sköldpaddor och krokodiler, är läget betydligt värre.

En tidigare genomgång av 1 500 arter i klassen reptiler, där bland annat krokodiler, ödlor och sköldpaddor ingår, uppskattade att ungefär 19 procent av dem var hotade. Nu har en ny inventering gjorts av 10 196 reptilarter och forskarna bakom studien kom fram till att siffran är något högre; 21,1 procent är hotade, det vill säga rödlistade som sårbara, starkt hotade eller akut hotade.

Inom klassen reptiler/kräldjur varierar hotnivån stort. Hela 57,9 procent av alla sköldpaddor och 50 procent av alla krokodiler är hotade medan fjällreptiler (bland annat ormar och ödlor) klarat sig något bättre med 19 procent hotade arter.

De största hoten är desamma som för fåglar, däggdjur och groddjur; Jordbruk, skogsbruk och allt mer utbyggda städer. Forskarna kom också fram till att över lag fungerar insatser för att bevara fåglar, däggdjur och groddjur även bra för att hjälpa reptiler.

– Även om vissa reptiler, inklusive de flesta krokodil- och sköldpaddsarter, kräver snabba, riktade insatser för att hindra utrotning, så innebär insatser för att skydda andra landryggradsdjur, exempelvis att bevara livsmiljöer och kontrollera handel och invasiva arter, troligen även att reptiler gynnas, skriver forskarna i Nature.

För några reptilarter är hoppet redan ute. Sedan år 1500 har 31 dokumenterade reptilarter utrotats, men det finns troligen även exempel på arter som inte hann beskrivas innan de utrotades. Ytterligare 40 akut hotade arter är klassade som ”möjligen utrotade”.

LÄS ÄVEN:
Studie visar sköldpaddors viktiga roll i ekosystemen och att 3 av 5 är hotade
• Världens största strandstädning gav hotad sköldpadda ny barnkammare

Källa: Nature