Mellanskog avverkade naturvärdesträd i fjällnära skog

Sarvsjo Naturvärdesträd

Några av de träd som avverkades i Särvsjö i våras. Foto: Håkan Thenander, som också varit i området

I Särvsjö i Härjedalen har skogsbolaget Mellanskog avverkat flera naturvärdesträd, bland annat 300 år gamla granar. Detta enligt två insatta källor som Natursidan.se varit i kontakt med och som även visat bilder från området. Kalavverkningen har gjorts i fjällnära skog på 700-800 meters höjd, där tillväxten är långsam.

Skogen som avverkats köptes nyligen upp och avverkningsanmäldes kort därefter. Enligt den källa Natursidan.se varit i kontakt med innehöll skogen höga naturvärden, men klassades inte som skyddsvärd av Skogsstyrelsen. Skogskonsulent Lars-Eric Ericsson på Skogsstyrelsen Södra Jämtlands distrikt säger:

– Det har redan sparats flera andra mer skyddsvärda skogsområden i närheten som nyckelbiotoper.

Fler avverkade träd i området. Foto: Håkan Thenander

Fler avverkade träd i området. Foto: Håkan Thenander

Han berättar att Skogsstyrelsen inventerade området och att denna skog inte var så gammal eller så speciell som flera av de andra närliggande skogarna som också avverkningsanmälts av samma markägare. Flera av dessa är nu nyckelbiotoper och kommer inte att avverkas.

Men enligt vittnen som Natursidan.se pratat med har endast öar av gammal skog kvarlämnats här och där som nyckelbiotoper i det fjällnära skogslandskapet. Det behövs mer sammanhängande skog, större områden som sparas och korridorer som binder ihop dessa så att djurlivet kan överleva, menar ett av vittnena, som vill vara anonym.

– Många av de gamla träden som fälldes har inte något ekonomiskt värde som virke. Det var torrakor och ihåliga träd. De kommer troligtvis att flisas till biomassa, säger hen.

Talltita: Foto: Gunilla Falk http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-gunilla-falk/

Talltita. En av arterna som ska ha minskat kraftigt i området. Foto: Gunilla Falk

Träden hade haft stort värde för skogens ekosystem om de hade fått stå kvar. På det nygjorda kalhygget har endast unga träd lämnats.

Mellanskog är PEFC-certifierat, en certifiering som ska står för ett hållbart skogsbruk. I deras miljöpolicy står det att ”mängden död ved och naturvärdesträd ska öka”. Något som inte går ihop med denna kalavverkning av fjällnära skog och flera andra likartade kalavverkningar som Mellanskog har gjort i Härjedalen de senaste åren, enligt ögonvittnen.

LÄS ÄVEN: • Gammelskog blir flis i Dalarna.

På Mellanskog kan man inte svara på om det begåtts något fel än. Ärendet finns för utredning i deras avvikelsehantering och ska följas upp efter gängse rutiner, meddelar Mari Törrö, utvecklings- och miljöchef på Mellanskog, i ett mail.

Fjällnära skogar kräver tillstånd av Skogsstyrelsen för att avverkas. Efter en dom i kammarrätten i maj 2015 som konstaterade att Skogsstyrelsen inte borde gett tillstånd för avverkning i fjällnära skog i Änok-deltat, har Skogsstyrelsen beslutat att det inte ska ges avverkningstillstånd i värdefulla naturområden som exempelvis rymmer nyckelbiotoper eller påverkar ett Natura 2000-område.

– Efter många turer kom det nu då en dom i mars i år som slog fast att Skogsstyrelsen hade gjort fel som hade gett tillstånd. Det här var helt oförenligt med naturvårdsintressen. Så nu pågår en process med markägarna och diskussioner om ersättning för de här områdena. Man kan få ersättning för att spara höga naturvärden även i fjällnära skog vilket inte varit prioriterat tidigare, sa Maria Strand, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen, efter domen.