Matematiker har effektiviserat skydd mot tjuvskyttar

MNI_0095 poaching

Illegal handel med utrotningshotade djur omsätter enorma belopp varje år. Det är omöjligt att ge en säker siffra men organisationen TRAFFIC uppskattar den till 323 miljarder dollar år 2009.

Nyligen släppte CITES statistik från 2013 om den illegala handeln med elfenben. Sedan 2011 syns en nedåtgående trend i antalet tjuvskjutna elefanter men siffran är fortfarande alarmerande hög, förra året uppskattades att 20 000 elefanter sköts jämfört med 25 000 år 2011. Det är närmare en elefant var tjugonde minut, varje dag, året runt.

Arbetet med att stoppa handeln har lett till att antalet större beslag av illegalt elfenben för första gången nu är fler i Afrika än i Asien. CITES har identifierat åtta länder som de värsta syndarna, antingen som transitland eller slutdestination: Kenya, Tanzania, Uganda, Kina, Malaysia, Filippinerna, Thailand och Vietnam. Man har bett länderna att arbeta fram åtgärdsprogram och ett möte ska hållas i juli för att utvärdera dem.

Nu har ett nytt grepp för att förhindra tjuvskytte av främst noshörning har testats i Balule, en mindre park i Sydafrika en bit från den enorma Krugerparken. Maryland Institute for Advanced Computer Science i USA har utvecklat en datamodell där uppgifter från miljön, tidigare tjuvskjutningar och så vidare har matats in och tillsammans med bland annat information från övervakning av drönare har man kunnat identifiera hur parkvakterna bäst kan förhindra dödandet. Tidigare patrullerade vakterna i princip hela parken utan någon egentlig strategi.

Spetsnoshörning (Black Rhino), det finns cirka 5000 kvar i Afrika. Foto: Maths Nilsson, Masai Mara 2014

Spetsnoshörning (Black Rhino), det finns cirka 5000 kvar i Afrika. Foto: Maths Nilsson, Masai Mara 2014

Med hjälp av all insamlad information insåg man att tjuvskyttarna främst spanade längs med en asfalterad väg utanför parken på eftermiddagen tills de upptäckte en noshörning. De återkom sedan efter solens nedgång, hoppade över staketet, dödade noshörningen och försvann därifrån med hornet inom loppet av några minuter. Numera patrullerar parkvakterna vägen på eftermiddagen och på natten flyger drönare i luften medan vakterna kan placeras ut på strategiska platser för snabba insatser. Under de åtta månader som gått sedan åtgärderna har införts har inte en enda noshörning dödats i parken.

Foto: Maths Nilsson, Masai Mara 2014

Foto: Maths Nilsson, Masai Mara 2014

Noshörningshorn har använts i traditionell kinesisk medicin i årtusenden och hävdas vara alltifrån febernedsättande till att kunna bota cancer för att bara nämna något. Det har faktiskt gjorts flera ”moderna” försök för att testa om det finns några medicinska egenskaper men inget av dem har har kunnat påvisa någon effekt. Visserligen har man i en undersökning på möss noterat att det haft en viss febernedsättande effekt men då bara i extremt höga doser (100 gånger högre än vad som ordineras till en människa).

Att använda noshörningshorn som medicin är inte effektivt, men trots det fortsätter priset på noshörningshorn bara att öka: år 1993 låg det på 33 000 kronor per kilo och år 2012 på över 460 000 kronor per kilo enligt en artikel i The Telegraph.

Läs mer:
Om illegal handel.
Om elfenben.
Om tjuvjakt.