Massiv global korallrevsdöd närmar sig enligt ny studie

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) befarar att en tredje global massiv korallrevsdöd har påbörjats. Så mycket som sex procent av världens korallrev kan vara helt förstörda inom två år och det beror på flera faktorer.

Koraller lever i ett symbiotiskt förhållande med encelliga alger som är viktiga för deras näringstillförsel. När reven utsätts för stress i form av till exempel föroreningar, förändring av salthalt, ljusförhållande eller temperatur ger de ifrån sig algen och förlorar sin färg, det kallas för korallblekning.

Kortare perioder kan reven överleva detta men om det pågår för länge eller om temperaturen blir för hög så dör dem. Det kan räcka med att vattentemperaturen ligger 1°C över det normala i en vecka för att orsaka skada men ta tiotals år för att reven ska återhämta sig. Korallreven är mycket viktiga då de är grunden för en stor del av det marina livet och har en stor ekonomisk betydelse världen över, men det är fortfarande mycket som forskarna inte förstår vad det gäller korallblekningen.

År 1983 var första gången man såg detta fenomen i stor skala och senare, år 1998 var första gången omfattningen kunde ses på en global nivå. Man räknar med att 16-19% av världens korallrev dog. I Seychellerna har knappt hälften av de då blekta korallreven blivit övervuxna av alger och sjögräs och kommer förmodligen inte att återhämta sig.

Koraller i Stora barriärrevet. Foto: Toby Hudson via Wikimedia Commons

Koraller i Stora barriärrevet. Foto: Toby Hudson via Wikimedia Commons

År 2010 inträffade ytterligare en global korallblekning och i uppgifter till The Guardian varnar nu US National Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) för att en ny stor korallblekning pågår, sedan förra året har redan 12% av världens rev påverkats och det beräknas fortgå året ut.

Korallblekningarna år 1998 och 2010 var starkt förknippade med ett återkommande klimat- hydrologiskt fenomen kallat El Niño (se nedan) som gör att ytvattnet i framförallt Stilla Havet värms upp. Det råder för närvarande El Niño-förhållanden och NOAA räknar med att det sannolikt kommer hålla i sig ända till vintern 2016.

Det oroväckande är att uppvärmningen av haven på grund av klimatförändringarna nu också verkar få allt större betydelse för korallblekningen. Till exempel har norra Stilla Havet uppvisat en onormal hög temperatur som inte kan förklaras av El Niño.

Väderfenomenet El Niño

Under normala förhållanden blåser passadvindar längs ekvatorn västerut och pressar havsströmmar åt samma håll. Det gör att varmt ytvatten i Stilla Havet utanför Sydamerika drivs mot Asien med resultat att vattnet utanför Sydamerika är flera grader kallare än i Indonesien och Australien. Det leder vidare till att det blir fuktigt och regnar mycket i Indonesien medan till exempel delar av Peru och Chile är några av världens torraste platser.

Under El Niño avstannar passadvindarna och vänder håll vilket också påverkar havsströmmarna. Ytvattnet i Stilla Havet utanför Sydamerikas västkust blir då mycket varmare och området drabbas av kraftiga regn (det motsatta gäller då i Indonesien och Australien).

Men fenomenet påverkar även andra platser, USA:s södra västkust brukar få kallare och regnigare medan andra får torka, Afrikas östkust drabbas ofta av översvämningar. Här i Europa är effekterna inte lika tydliga, men vintrarna kan bli ovanligt varma.

Även jordens medeltemperatur brukar bli varmare globalt sett, 1998 var ett av de varmaste åren någonsin.

Peru har nu utlyst larmberedskap då de förutspår en medium till stark El Niño. Peru är en av världens största exportörer av ansjovis (till djurfoder) och eftersom de föredrar kallt vatten brukar El Niños drabba Perus fiskare hårt med stor risk för katastrofalt dåligt fiske. Jordskred är heller inte ovanliga på grund av regnen.

Källor: The Guardian, NOAA och Business Insider