En ”mörk dag för miljöbalken” – Nordkalk får bryta kalk i Ojnare


Vid halv två på måndagen den 2 juni kom domen från Mark- och miljödomstolen rörande tillstånd att bryta kalk i Ojnareskogen. Domen går på tidigare linje – det vill säga att ge Nordkalk rätt att bryta kalk i området. Just denna gruvprojektering är mycket infekterad och motståndet stort. Det var här det skapades ett läger sommaren 2012 i protest mot att Nordkalk skulle bryta upp kalk i ett unikt naturområde med många rödlistade arter. Natursidan har tidigare skrivit ett flertal artiklar kring Ojnareskogen och konflikten kring densamma.

Domstolen såg inga problem med att tillåta bergtäkt samtidigt som man skyddar närliggande Natura 2000-område och dess rödlistade arter och miljöer. Domen måste ses som en stor vinst för Nordkalk som ges tillstånd att anlägga och bedriva täktverksamhet av kalksten på fastigheten Bunge Ducker 1:64, samt för bortledning av inläckande grundvatten ur kalkbrottet. Sedan tidigare står dock klart att oavsett domens utfall kommer den överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Den domen väntas inte falla förrän tidigast vid årsskiftet.

Utöver domen för Nordkalk släpptes även en dom för SMA Minerals som tidigare har brutit i området men vars tillstånd har överklagats av gruvmotståndare. Även den domen går på tidigare linje, det vill säga att ge fortsatt tillstånd för täktverksamhet.

Kort efter att domen föll kom även en omfattande respons. Fältbiologerna, som varit en drivande kraft i kampen mot Nordkalks planer i Ojnareskogen kommenterade snabbt saken i ett pressmeddelande:

– Det här är en mörk dag i raden för miljöbalken i dagens exploateringsvåg i Sverige säger Maria Tranvik, gruvpolitisk talesperson. Men vi fortsätter bygga en stark och stridbar folkrörelse för Ojnareskogen och alla andra hotade områden. Kampen är långt ifrån över.

Uppdaterat: Naturskyddsföreningens miljöjurist Joanna Cornelius menar att det inte är visat att kalkbrottet inte skulle påverka Natura 2000-området och att kalkbrottet därmed inte borde kunna godkännas. Föreningen kommer överklaga domslutet.

– Området i Bunge var planerat att ingå i en ny svensk nationalpark, men är nu på väg att bli ett gigantiskt kalkbrott som till ytan är dubbelt stort som området innanför Visbys ringmurar. Beslutet strider mot miljölagstiftningen i både Sverige och EU. Därför kommer vi att överklaga domen till nästa instans, säger Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Ojnareskogen på Natursidan.se
Nordkalks dom i mark- och miljödomstolen (Obs pdf-fil)
SMA minerals dom i mark- och miljödomstolen (Obs pdf-fil)