Människor och djur leder grupper på likartat sätt

Flock med fläckig hyena, Sydafrika. Foto: Charles (Chuck) Peterson via Flickr https://www.flickr.com/photos/petechar/

Flock med fläckig hyena, Sydafrika. Foto: Charles (Chuck) Peterson via Flickr

Nyligen har forskare från National Institute for Mathematical and Biological Synthesis i USA, utfört en studie om ledarskap hos småskaliga däggdjursgrupper. Studierna har jämfört djurgrupper med människor och visar att människor som är ledare har en hel del gemensamt med sin motsvarighet i djurvärlden.

I både grupper med djur och i grupper med människor, förväntar sig medlemmarna i gruppen att få stöd och ledning från en ledare. Forskare har länge studerat djurens roll inom en grupp. Hur de arbetar tillsammans, letar efter mat och jagar. Men det är oklart om en ledare för en grupp djur har förmågan att uppmuntra gruppmedlemmarna till samarbete.

Jennifer Smith, en av forskarna från Mills Collegein Oakland, California, säger:

– Den forskning som har gjorts tidigare har alltid utgått ifrån att människors ledarskap är helt väsenskilt eller mer komplext än hos andra däggdjur. I våra studier utgick vi inte från uppfattningen att det skulle vara så. Vårt tillvägagångssätt har varit att ha öppna sinnen för att kunna göra jämförelser mellan helt olika grupper av däggdjur.

Forskarna undersökte ledarens roll då en grupp rör sig tillsammans, söker föda och hur konflikter hanteras. Det visade sig att ledarskap uppnås främst genom erfarenhet i både människogrupper och djurgrupper. Men ibland så ärvs ett ledarskap, bland annat hos den fläckiga hyenan och hos Nookanfolket i Kanada. Ledarskap hos djur är mer koncentrerat där varje ledare har mer makt över sin grupp.

Likheterna mellan människa och djur antyder att vi har likartade kognitiva mekanismer som bestämmer dominans och subordination, alliansbildning och beslutsfattande. Men människor har mer specialiserade roller.

– Även hos de minst komplexa folkgrupperna så är skalan för gemensam handlingskraft större och viktigare för överlevnad och reproduktion än hos djurgrupperna, säger Smith.

Källor: EurekAlert!Trends in Ecology and Evolution