Manifestation för hotade arter under Biologiska mångfaldens dag

Hygge. Foto: Stefan Persson 

På Biologiska mångfaldens dag 22 maj kommer en manifestation hållas på Sergels torg i Stockholm klockan 18.00 för att uppmärksamma hotade arter. 

Manifestationen är ett samarbete mellan Föreningen Skydda Skogen och Klimataktion Sverige och det kommer bland annat hållas tal, läsas poesi och hållas en tyst minut för utrotade arter. Organisationerna Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Skiftet är med och ger sitt stöd.

LÄS ÄVEN: • Alla aktiviteter på Biologiska mångfaldens dag

– Ett av de största hoten mot arterna i Sverige är det storskaliga skogsbruket som förs. Riktiga skogar ersätts av gran- och tallplanteringar i rasande takt där färre arter kan leva.  Fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. Det behöver bli mer känt, säger Kristina Bäck från Skydda Skogen, som är en av de som ordnar manifestationen.

Jana Eriksson, som är aktiv i flera miljöorganisationer och också är med och ordnar manifestationen, säger:

– En granplantage är lika mycket en skog som ett vetefält är en äng. Vi vill uppmärksamma att arter är hotade och dör ut och det är hög tid att våra politiker också gör det. Ansvariga politiker springer skogsindustrins ärenden och lyssnar gärna på industrins lobbyister.

Den tredje initiativtagaren till manifestationen, Nina Naim från Klimataktion Sverige, säger att arbetet för biologisk mångfald och för att rädda klimatet hör ihop. 

– Klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden hör ihop. Natur med stor biologisk mångfald har hållbara ekosystem som lättare klarar av klimatförändringar.

Programpunkter:
• Rebecka Le Moine, initiativtagare för dagen
• Joakim Odelberg, programledare i Mitt i naturen
• Lovisa Larsson, poet och skogsaktivist från Tiveden
• Tyst minut för utrotade arter
• Jonas Gren, poet
• Andris Fågelviskare, fågelimitatör
• Salamon Abresparr, Vice Ordförande i Naturskyddsföreningen
• Staffan Lindberg, CO2-bantare
• Robin från Skiftet håller kort tal och Skiftet visar sin gatuteater om skogen

Källa: Pressmeddelande