Mängder av utflykter under De vilda blommornas dag

Krutbrännare. Foto: Erik Hansson

På söndag den 20 juni arrangeras mängder av botaniska vandringar i hela landet. De vilda blommornas dag (DVBD) har firats i 19 år och startades av Svenska Botaniska Föreningen. 

Högtidsdagen är Nordens mest omfattande officiella blomstervandring och innan pandemin beräknades det vara tusentals människor årligen som går vandringar bland växter i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark, samt Färöarna och Grönland. Tillsammans med guider lär deltagarna sig mer om Nordens vilda flora och naturen i vår närhet.

2021 är hittills 50 guidningar inrapporterade på De vilda blommornas dags webbplats. Det är Svenska Botaniska Föreningen som utlyser dagen, men det är lokalföreningar, enskilda botanister och blomstervänner som anordnar själva vandringarna.

Svenska Botaniska Föreningen har också gjort en film med tips om hur du kan filma växter:

• Se allt som händer på De vilda blommornas dag i hela landet.