Många fågelrekord i Västergötlands sjöar

Sädgäss. Foto: Kent-Ove Hvass

I området runt Skövde i Västergötland har det under hösten slagits flera rekord i fågelantal.

I helgen räknades fåglar runt sjön Östen norr om Skövde. Skövde Fågelklubb fick ihop drygt 25 000 sädgäss, vilket är den högsta totalsumman sedan räkningen började på 1970-talet. Östen är en viktig rastplats för sädgässen, som framför allt häckar på myrar i skogar långt i nordost.

På 1970-talet rastade de på hösten framför allt längre österut i Tåkern, men numera verkar de ha ändrat sina flyttvägar västerut. I Tåkern räknades ”bara” 7 360 sädgäss i helgen.

– En annan förändring är att gässen dröjer sig kvar längre på hösten och kommer tidigare på våren. Även om det nyckfulla vädret varierar mycket mellan åren, kan man se att ”toppnoteringarna” idag tycks inträffa cirka två veckor tidigare än de gjorde för 35 år sedan. Det är endast under den senaste femårsperioden vi har kunnat notera årstoppar redan i februari. Fåglarna klarar sig ganska bra så länge snötäcket inte förhindrar betet. Fåglarnas förändrade beteende förklaras enklast av det allt varmare klimatet, säger Mikael Holst, Skövde Fågelklubb.

Även andra rekord i området

Sädgässen i Östen är inte de enda rekordantalen i området i år. Nyligen räknades även alla simfåglar i Hornborgasjön av fältstationens personal. Den populära fågelsjön, känd för sina tiotusentals tranor om våren, är även rik på liv under hösten. Under räkningen i slutet av oktober 2022 blev summan av alla änder, gäss och svanar högre än någonsin – 71 150 fåglar.

– Detta är det högsta antalet som någonsin räknas i sjön och befäster Hornborgasjön som en av de finaste fågelsjöarna i Europa, säger Kent-Ove Hvass, ordförande i Skövde fågelklubb.

Rekordfågeln ägretthäger. Foto: Kent-Ove Hvass

Det sågs till exempel 26 200 krickor, 19 200 bläsänder och 6 100 gräsänder. Tidigare i höstas slogs även rekord i Hornborgasjön för antalet ägretthägrar på samma plats i Sverige med hela 166 stycken. Detta för en art som för bara några år sedan var sällsynt i landet, se graf nedan.

Antal rapporterade ägretthägrar i Artportalen visar vilken kraftig ökning fågeln haft i Sverige de senaste åren. Källa: Artportalen

LÄS ÄVEN:
Det svenska tranrekordet slaget vid Hornborgasjön