Malmös skadade fåglar ska få bättre hjälp

Hornuggla som hjälptes av Fågelskydd Spillepeng. Foto: Fågelskydd Spillepeng 

I 20 års tid har den ideella verksamheten Fågelskydd Spillepeng tagit hand om skadade fåglar i Skåne. Nu har Malmö stad tecknat ett avtal med föreningen om att ta hand om stadens fåglar.

Avtalet gäller för Malmö och innebär att Fågelskydd Spillepeng tar hand om skadade fåglar, men också fåglar som på annat sätt har råkat illa ut, som till exempel har fastnat eller kommit in i en lokal.

– Den som hittar en fågel som behöver hjälp kan kontakta Kenneth Bengtsson, SKOF, på 0702-661466. Vid tveksamma fall kan man även ställa frågor till Fågelskydd Spillepeng. En till synes övergiven fågelunge behöver i allmänhet inte hjälp utan den ska man låta vara så brukar föräldrarna komma tillbaka, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Fågelskydd Spillepeng tillhör KFV-riks.se, som Natursidan i höstas skänkte 10 procent av våra annonsintäkter till.

Följ Fågelskydd Spillepengs arbete på Facebook.