Lyckat år för en av världens mest hotade fåglar

Svart styltlöpare. Foto: SGalla32Own work, CC BY-SA 4.0, Link

Det finns bara 169 svart styltlöpare kvar i världen. Tack vare ett långsiktigt bevarandearbete har arten överlevt och den senaste häckningsperioden var den bästa på nästan 40 år.

Svart styltlöpare, eller kakī som de kallas på Nya Zeeland där de lever, fanns förr i många av landets floddeltan. Men på grund av att människor tog med sig råttor, hermeliner, vesslor och katter till öarna kraschade populationen av de svarta vadarfåglarna. 1981 återfanns bara 23 vuxna fåglar och fyra häckande par i hela världen. Då inleddes ett projekt för att hjälpa den akut hotade arten. Fåglarna får hjälp med häckningsplatser och det föds även upp ungar innan de placeras ut.

Efter årets insatser är antalet svarta styltlöpare åtminstone uppe i 169 stycken och i år skedde den största ökningen av antalet individer sedan projektet startades för nästan 40 år sedan.

Källa: Global Wildlife Conservation