Gå till innehållet

Lyckad hänsyn och åtgärd för backsvalor vid flygflottiljen F17

Backsvala. Foto: Anders Blomdahl

Backsvala. Foto: Anders Blomdahl

Backsvalan är en “nära hotad” art som minskat kraftigt på många håll i landet, bland annat på grund av bristen på livsmiljöer. När det skulle byggas nya hangarer inom flygflottiljen F17 i Blekinge upptäckte en miljökonsult att en stor koloni backsvalor börjat häcka i grushögar som skulle användas i byggprojektet. 

Inför att det skulle byggas nya hangarer inom flygflottiljen gjordes det en mindre inventering av gölgrodor i området. Anders Blomdahl, miljökonsult på WSP, och Maria Enarsson, miljöhandläggare på Blekinge flygflottilj, kunde konstatera att byggandet inte skulle störa grodorna. Däremot upptäcktes en koloni med backsvalor, som hade börjat häcka i tillfälligt upplagda sandhögar som skulle användas i byggprojektet.

Backsvalebon. Foto: Anders Blomdahl

Backsvalebon. Foto: Anders Blomdahl

I sanden fanns ungefär 50 bohål och svalorna besökte aktivt bona i början av sommaren. Om sanden skulle användas i byggandet skulle det innebära att alla backsvalor misslyckas med sin häckning.

Frågan togs upp på ett byggmöte och det beslutades att sandhögen skulle sparas tills svalorna häckat klart.

När sandhögarna fick vara ifred kunde svalorna under sommaren häcka framgångsrikt.

Flygflottiljen har tidigare hjälpt till att skapa sandbrinkar åt dem i ett närliggande före detta sandtag. Även där har backsvalorna häckat i år.

– Det känns som att det är relativt enkelt att skapa häckningsbiotoper för backsvalan, som de sedan utnyttjar. Det här är ett bra och lyckat exempel på samarbete för naturen och miljöns bästa tycker jag, säger Anders Blomdahl, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP Sverige AB.

 Backsvalan är Sveriges minsta svala. Den skiljer sig från övriga svalor (hussvala och ladusvala) med sin gråbruna ovansida och vita undersida med ett brunt band tvärs över bröstet. Den klassas som “nära hotad” i den svenska rödlistan.

Mer att läsa