Lyckad häckning för härfåglar i Sverige

Härfågel i Ungern. Foto: Niclas Ahlberg 

Det är vid Ravlunda skjutfält i Skåne som härfåglar häckat i år. Paret lyckades få ut två ungar som lärt sig flyga och eftersom fåglarna nu anses tåla hänsynsfulla besök har häckningen offentliggjorts.

Häckningen uppmärksammades först i Artportalen.se och diskuterades livligt i Facebook-gruppen Vår skådarvärld där fågelskådare både ställde sig positiva och negativa till att häckningen avslöjades. Vissa anser att det borde förblivit en hemlig häckning, medan den rådande åsikten tycktes vara att ”Delad glädje är dubbel glädje”.

LÄS ÄVEN: • Ska spännande häckningar avslöjas eller inte?

En artikel i lokaltidningen Ystads Allehanda berättar också mer om härfågelhäckningen, som påstås kunna vara den första i Skåne på 40 år.

Niklas Aronsson, presskontakt och redaktör för medlemstidningen Vår fågelvärld på BirdLife Sverige, ser inga större problem med att offentliggöra häckningen i dagsläget.
– Genom att en rapportör redan lagt in fyndet av härfågelhäckningen på Artportalen har den redan offentliggjorts. Detta sker efter det att häckningen är avslutad och ungarna flygga. Vi tror därför inte att det faktum att häckningen röjs innebär någon större risk för vare sig årets häckning eller eventuella framtida häckningar. Det senare då det trots allt är ganska liten chans att dessa återkommer till exakt samma plats för att häcka nästa år. Naturligtvis förutsätter detta resonemang att hänsyn tas till de fåglar som observeras i området framöver.

Vad är fördelarna med att offentliggöra härfåglarna?
– Det är bra att fåglar uppmärksammas på ett positivt sätt, men samtidigt finns möjligheter att koppla denna häckning till den klimatförändring som pågår och som innebär att flera nya arter, däribland härfågel, etablerar sig i Sverige. 

Hur ovanligt är det med häckande härfåglar i Sverige?
– 
Det är ovanligt men tillfälliga och enstaka häckningar på bland annat Öland har ägt rum de senaste decennierna.

Hur bör man bete sig om man besöker området för att inte störa fåglarna?
– Med kikare kan man betrakta fåglarna på ett avstånd som inte innebär någon störning. Om man närmar sig fåglarna så att de flyger iväg har man gått för nära. Blir det många sådana störningar riskerar fåglarnas näringsupptag inför stundande höstflytt att försämras.

LÄS ÄVEN: • Härfåglar målar sina ägg med bakterier som skydd

Just nu finns det alltså en god chans att kunna få se den vackra härfågeln i Sverige, vid Lorichs väg strax norr om militärförläggningens östligaste del, enligt rapportören i Artportalen. Tänk bara på att hålla avstånd till fåglarna och att försöka att inte skrämma dem. Läs gärna våra tips om hur du bör uppföra dig i naturen.

Härfågeln är för övrigt en av de arter som förväntas etablera sig som häckfågel i Sverige fram till år 2050.