Gå till innehållet

Lovande botemedel för förödande fladdermussjukdom

Fladdermus. Foto: Marie Gillander http://www.natursidan.se/fotografer/marie-gillander

Fladdermus. Foto: Marie Gillander 

Bara mellan 2006 och 2012 beräknas över 5,7 miljoner fladdermöss ha dött i Nordamerika av sjukdomen White nose syndrome (WNS). Nu har äntligen ett lovande botemedel hittats. 

WNS orsakas av svampen Pseudogymnoascus destructans som förstör vinterdvalan för fladdermössen som därmed bränner sina fettreserver i förväg. Flera nordamerikanska fladdermusarter har minskat kraftigt i antal på grund av WNS.

Nyligen släpptes 75 fladdermöss ut som under vintern överlevt att utsättas för WNS. Med hjälp av en bakterie som hindrar svampen från att utvecklas verkar det som att forskarna kan vara nära en lösning på sjukdomen.

– Även om mer forskning behövs innan vi vet om vår upptäckt är en effektiv och miljömässigt säker behandling för White-Nose Syndrome, så känner vi oss väldigt uppmuntrade, sa Michael T. Rains som leder forskningen för U. S. Forest Service.

– Vi har en lång väg att gå, men är glada över att se sådana framsteg i att kontrollera WNS-svampen. Arbetet som utförts i dagsläget har tagit oss närmare att hantera den här förödande sjukdomen. Det är nödvändigt att vi fortsätter ge stöd åt forskningen för att säkra framtiden för Nordamerikas fladdermöss , sa Katie Gillies, chef för hotade arter-programmet för Bat Conversation International.

Fladdermöss är väldigt viktiga för ekosystem runt om i världen bland annat genom sin roll som pollinatörer och eftersom de äter skadedjur beräknas de spara lantbrukare miljardbelopp årligen i minskad skada på skörden.

Källa: Nature.org

Mer att läsa