Lodjur kan vara utrotade i Frankrike inom 30 år

I Sverige inleds licensjakten på lodjur den 1 mars. I år får jägarna döda nästan dubbelt så många lodjur jämfört med i fjol. Samtidigt går det väldigt dåligt för arten på andra håll i Europa. I Frankrike återfinns numera troligen bara 120-150 vuxna lodjur och forskare har genom DNA-analyser kommit fram till att de, precis … Continue reading Lodjur kan vara utrotade i Frankrike inom 30 år