Gå till innehållet

Lodjur kan vara utrotade i Frankrike inom 30 år

Lodjur räknas som en nyckelart för att återskapa natur och biologisk mångfald. I Frankrike finns det nu så få lodjur kvar att de kan vara försvunna från landet inom 30 år.

I Sverige inleds licensjakten på lodjur den 1 mars. I år får jägarna döda nästan dubbelt så många lodjur jämfört med i fjol. Samtidigt går det väldigt dåligt för arten på andra håll i Europa.

I Frankrike återfinns numera troligen bara 120-150 vuxna lodjur och forskare har genom DNA-analyser kommit fram till att de, precis som de svenska vargarna, är svårt inavlade. Om inget görs kan Frankrikes lodjur vara borta inom 30 år, menar forskarna bakom den nya studien. Det skulle behövas lodjur med andra gener för att skapa genetisk variation, men det är inte många lodjur som vandrar in i Frankrike från de närmaste populationerna i Schweiz eller Tyskland.

Forskarna skriver i Frontiers in Conservation Science att antalet lodjur borde vara större i Frankrike vid det här laget men att de troligen drabbats av att de är alltför inavlade, men också av tjuvjakt och att bli påkörda av bilar. Ett av forskarnas förslag är att tjuvskjutna lodjur ska ersättas med lodjur från andra områden med andra gener.

– Vi vill att detta arbete ska ge stöd åt åtgärder för att bevara lodjuret. Återintroduktion, att ersätta tjuvskjutna lodjur och att byta ut föräldralösa lodjur mellan uppfödningsplatser är de bästa lösningarna på kort sikt för att den här populationen ska kunna överleva, och det kommer att ge den en chans att utvecklas och få kontakt med andra populationer i Europa, säger Nathen Huvier, författare till studien, till The Guardian.

Inavelskoefficienten på de franska lodjuren ligger på 0,41, vilket bedöms som ”väldigt oroväckande”. 0,13 innebär lika nära släkt som kusiner, 0,25 motsvarar syskon. Sveriges vargar har en inavelskoefficienten på strax under 0,25.

Läs även

Källa: The Guardian och Frontiers in Conservation Science

Mer att läsa