Gå till innehållet

Livsmedelsverket: oacceptabla halter bly i viltkött

Bly

Livsmedelsverket har kartlagt ammunitionsbly i malet kött från älg och vildsvin. De kom fram till att 15 procent av proverna innehöll så höga halter bly att det var över gränsvärdet som finns för nötkött.

Djur som skjuts med blyammunition kan innehålla stora mängder bly. För att undvika att få i sig blyet via köttet måste det rensas på rätt sätt. Tio centimeter runt det påverkade köttet måste skäras bort enligt Svenska jägareförbundet. Detta verkar dock inte ske i tillräckligt hög utsträckning enligt en granskning som Livsmedelsverket gjort på malet älg- och vildsvinskött från vilthanteringsanläggningarna.

I 35 procent av proverna hittades bly och 15 procent hade blyhalter som var över det gränsvärde som finns för nötkött. Det finns inga gränsvärden för viltkött.

– Resultatet är inte acceptabelt och pekar på hur viktigt det är att undvika att ammunitionsbly hamnar i viltkropparna redan från början. Vid jakt bör jägare därför i första hand använda blyfri ammunition, säger Arja Helena Kautto senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket råder nu detaljhandeln och vilthanteringsanläggningar att ställa krav på att blyfri ammunition används.

Det kan vara skadligt att få i sig bly. Framför allt för barn under sju år och foster, men även vuxna som äter mycket viltkött under längre tid kan få i sig skadliga mängder bly.

Bly i skjutna djur slår också hårt mot exempelvis kungsörnen och andra rovfåglar som får i sig blyförgiftat kött. De får försämrad motorik även vid små doser.

I Sverige är motståndet mot blyammunition kompakt bland naturföreningarna. BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF anser att Sverige ska “inför ett totalt förbud mot användning av bly i samband med jakt”.

– En orsak till vår absoluta inställning är att många djur, inte minst fåglar, skadeskjuts och sedan (av)lider av blyförgiftning. En annan anledning är att en ansenlig mängd djur, eller delar av djur, som fällts med blyammunition lämnas kvar i naturen och sedermera blir uppätna av andra djur och fåglar, med blyförgiftning som följd. Vidare är hönsfåglar och andra landlevande fåglar utsatta genom direkt intag av blyhagel. Bly utgör också hälsorisker för människor när det frigörs i vatten. Verksamheter som bidrar till att gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus för bly riskerar att överskridas får inte tillåtas, skrev föreningarna i ett gemensamt brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog 2017.

Källa: Livsmedelsverket

Mer att läsa