Ledande forskare: Teorin om ny ”mini-istid” är ”fånig”

Gålö

När den globala uppvärmningen till slut blivit en etablerad sanning i media kommer plötsligt rapporter om att det istället är en ny ”mini-istid” på gång inom bara ett par decennier, men enligt ledande forskare är det bara ”fånigt”.

Teorin som bryter mot den gängse bilden och därmed skapat mängder av rubriker världen över, kommer från information som presentrats på Royal Astronomical Society’s National Astronomy Meeting 2015.

Deras teori baseras på att solaktiviteten varierar i cykler om cirka elva år och ju aktivare solen är desto mer energi strålar den ut. Man ser då även fler solfläckar och det inträffar fler ”utbrott” där laddade partiklar slungas ut i rymden. Det ger upphov till norrsken och kan bland annat skada satelliter.

Nu har forskare hittat en bättre förklaringsmodell över hur solaktiviteten varierar med tiden. Enligt den beror solens aktivitet på två olika system som samverkar. De överlappar inte helt och modellen visar att de kommer att ta ut varandra inom de kommande 11-årscyklerna. Solaktiviteten sjunker då till ett minimum (ett så kallat Maunder minimum). Det är ett tillstånd som rådde för cirka 300 år sedan då till och med floden Themsen i London frös till is.

Gavin Schmidt, chef för NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) och Principal Investigator för GISS ModelE Earth System Model på NASA, skriver på Twitter att pratet om en kommande mini-istid är ”fånigt”. Han förklarar att variationen i solcyklerna motsvarar 0,175 W/m2. Koldioxidens effekt är 10 gånger starkare än det. En minskning av solcyklernas magnitud med 60%, vilket är det man räknar med vid ett Maunder minimum, innebär en minskad solinstrålning med cirka -0,1 W per kvadratmeter. Det motsvarar vad en minskning av koldioxidhalten i atmosfären med 8 ppm skulle få för effekt. Som jämförelse kan sägas att vi ganska nyligen passerade en halt på 400 ppm i atmosfären och en minskning med 8 ppm motsvarar cirka tre års fördröjning av den globala uppvärmningen och ”har inte en chans” att kunna skapa en ny mini-istid, enligt Gavin Schmidt.

Även en artikel i Nature Communication konstaterar att ett minimum i solaktiviteten inte kommer ha särskilt stor inverkan på den globala uppvärmningen. Däremot är det osäkert vad variationen i UV-instrålningen ger för effekt, det verkar sannolikt att relativt stora lokala skillnader kommer ses över jorden och förmodligen ge kallare vintrar i Europa. Men det handlar som sagt inte om att världen kommer frysa till is.

Samma slutsats kommer ytterligare två vetenskapliga artiklar fram till: Journal of Geophysical Research och Geophysical Research Letters.

Någon ny ”mini-istid” kan vi inte räkna med och den globala uppvärmningen, som nu även erkänns av oljebolag, påven och Kina, är fortfarande ett stort hot mot jordklotet.