Kvicksilverhalten i fiskar kan öka upp till sju gånger till följd av global uppvärmning

Svenska forskare har upptäckt ett nytt sätt som den globala uppvärmningen ökar halterna av giftet hos havslevande djur.

Kvicksilver, som människor får i sig genom att äta fisk, är en av världens mest giftiga metaller, och en av de tio största hoten mot mänsklig hälsa enligt Världshälsoorganisationen. Detta eftersom mängden kvicksilver i världens ekosystem har ökat med mellan 200 och 500 procent sedan den industriella revolution på 1800-talet, mycket på grund av användningen av fossila bränslen.

LÄS ÄVEN: • Bävrar felaktigt utpekade för ökning av metylkvicksilver

Forskare vid Umeå Universitet har nu upptäckt att klimatförändringarna kan öka halten av metylkvicksilver (som finns i fiskar) på ett tidigare okänt vis. De återskapade miljön från en flodmynning i Bottenhavet i ett laboratorium och upptäckte att temperaturökning innebär en ökad avrinning av organiskt material. Detta stimulerar tillväxten av bakterier på bekostnad av växtplankton.

Huvudförfattare Erik Björn förklarar för BBC:

– När det blir rikligt med bakterier i vattnet finns också en tillväxt på en ny typ av rovdjur som livnär sig på bakterier. Du får i princip ett extra steg i näringskedjan, och metylkvicksilver berikas med ungefär en faktor av tio i varje sådant steg i näringsväven.

Vid det varmaste scenariot som FN:s klimatpanel tagit fram skulle det innebära en ökad avrinning av organiskt material med mellan 15-20 procent vid slutet av detta århundrade. Detta skulle i sin tur öka mängden metylkvicksilver i zooplankton, som är nederst i näringskedjan, med mellan 2 till 7 gånger av dagens halt.

Sjöar och kustvatten på norra halvklotet är de mest troliga områdena att få en betydande ökning av metylkvicksilverhalter i fiskar, medan Medelhavet, centrala USA och södra Afrika troligtvis kommer se minskningar. 2013 skrev 136 länder på avtalet ”the Minamata Convention” i ett försök att minska mängden kvicksilver som släpps ut i miljön. Men den här nya upptäckten hoppas Erik Björn ”att länder gör ännu mer för att minska utsläppen, då följderna annars kan bli väldigt allvarliga”.

Källa: BBC