Gå till innehållet

Kustfiskar mår allt sämre enligt ny forskning

Påverkade könskörtlar och levrar och förändrad ämnesomsättning och immunförsvar i abborre och tånglake hör till några av resultaten i kustfiskövervakningen som nyligen sammanställts. Vad den oroväckande utvecklingen beror på är dock ännu oklart.

Trots att halterna av många miljögifter antingen minskat eller förblivit oförändrade de senaste 25 åren i de flesta undersökta områdena så mår fisken allt sämre.

– Det finns många kemiska ämnen som inte ingår i undersökningarna som skulle kunna orsaka hälsoeffekterna, och en blandning av kända och okända kemikalier kan också samverka för att påverka fiskarnas hälsa, säger Jens Olsson, forskare och koordinator för Kust och hav inom SLU:s miljöanalys.

Det ska göras ytterligare studier på kemikalier och deras spridningsvägar, samt kartlägga andra miljöfaktorer, men forskarna menar att andra tänkbara förklaringar är högre vattentemperatur, att fisken kan ha börjat äta annan föda eller att bottenlevande djur rört upp mer miljögifter.

Källa: SLU

Mer att läsa