Gå till innehållet

Kritik mot trädplanteringen efter stormen Gudrun

Trädplantering. Foto: Erik Hansson

Trädplantering. Foto: Erik Hansson

Stormen Gudrun blåste för tio år sedan omkull miljontals träd i Sverige. På de stora områdena har det planterats nya träd, men urvalet får kritik av Skogsstyrelsen.

Skogsägarna har nämligen valt att på en klar majoritet av dessa nya ytor plantera gran. Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen förstår valet eftersom skogsägarna känner till trädet väl, vet hur det ska odlas och att det innebär en risk att byta trädslag, men han hade önskat att en större andel av de ungefär 250 miljoner träd som planterats var andra arter. Så ensidiga skogar för med sig risker.

– Ökad risk för rotröta, ökad risk för barkborreangrepp och ökad risk för stormskador om det står på marker där det kan bli röta. Det är många skador som kan öka i framtiden på grund av det här, säger Jonas Bergqvist.

Källa: Sveriges Radio

Mer att läsa