Kritik mot Skogsstyrelsen som slutar registrera skog med höga naturvärden

Skog med höga naturvärden. Foto: Erik Hansson

Skogsstyrelsen ska inte längre registrera så kallade nyckelbiotoper vid avverkningsanmälningar. Det bestämde myndigheten idag. Beslutet får hård kritik från Världsnaturfonden som kallar det ”ansvarslöst”.

– Beslutet innebär att styrelsen ger i uppdrag åt generaldirektören att ta fram ett utvecklat arbetssätt för en allsidig utredning vid handläggning av avverkningsanmälningar så att Skogsstyrelsen kan upphöra med att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast 31 december 2020, säger Mats Wiberg, ordförande i Skogsstyrelsens styrelse.

Skogsstyrelsen anser att det blir otydligt om registreringen ingår som en del av myndighetens tillsynsverksamhet i samband med avverkningsärenden. Detta eftersom tillsynen ofta syftar till att kontrollera om lagen följs och nyckelbiotopsinventeringen regleras inte i lag.

Styrelsen var inte enig i sitt beslut och 42 av 71 yttranden som kom in var kritiska till förslaget. Det är även Världsnaturfonden:

– Det är allvarligt att myndigheten föregriper den pågående Skogsutredningen som har till uppgift att utreda just statens roll vid arbetet med nyckelbiotoper. Det är också ansvarslöst att i detta läge fatta beslut om att skrota ett välkänt och genomarbetat system när man inte har kunnat bedöma vad det ska ersättas med, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare vid Världsnaturfonden WWF.

Nu ska Skogsstyrelsen senast till december 2020 ta fram ett nytt arbetssätt för att värna om naturvärden.

– Skogsstyrelsen ansvarar för tillsynen av skogsbruksåtgärder som kan ändra naturmiljön och vara avgörande för att miljömålet levande skogar ska kunna nås, och det är centralt att den tillsynen fungerar. Den sammantagna argumentationen som Skogsstyrelsen förde fram i sitt förslag talar snarare för att fortsätta registrera nyckelbiotoper vid avverkningsanmälan, menar Linda Berglund skogsexpert WWF.

– Att säkerställa att vi uppnår miljökvalitetsmålen är av nationellt intresse, och vad förslaget kommer ha för inverkan på allmänhetens tilltro till myndighetens tillsynsverksamhet har inte utretts. Framförallt kommer Skogsstyrelsen inte åt den grundläggande problematiken kring nyckelbiotoper genom att upphöra med registreringen, tvärtom ser vi snarare att problematiken kommer att öka, skrev Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen i en debattartikel när det först avslöjades att registreringen troligen skulle upphöra.

LÄS ÄVEN:
Hård kritik mot att Skogsstyrelsen föreslås sluta registrera nyckelbiotoper
Stor studie: Nyckelbiotoper är känsliga och viktiga för att bevara arter
Böter för avverkning av skog med höga naturvärden

Källor: Skogsstyrelsen och WWF