Kritik mot MSC som tillåter bottentrålning i skyddade områden

Trålare. Foto: CaptainHaddock assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., ">CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=444370

Fiskefartyg. Foto: CaptainHaddock, CC BY-SA 3.0.

Kaliber i P1 har granskat fiske som certifierats av MSC och har intervjuat forskare som menar att det finns brister i märkningen. Nordhavsräkan finns exempelvis i för små bestånd för att fiskas och både torsk från Nordsjön och Skagerack och makrill från nordöstra Atlanten anses överfiskat, trots att de fått MSC-märkningen.

Torsken kan dessutom ha bottentrålats trots att det finns mer skonsamma fiskemetoder för livsmiljöerna i havet. Kaliber i P1 har pratat med Cecilia Sorél, forskare inom hållbar konsumtion på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon anser att MSC-märkningen måste förändras och att det måste ställas krav på att så sker.

Forskaren Massimiliano Max Cardinale vid Havsfiskelaboratoriet anser att räkfisket inte är hållbart just nu och att det därmed inte ”är speciellt optimalt när det gäller sån här MSC-certififiering”.

LÄS ÄVEN: • Fiskguiden 2016 – Grönt för västkusträka, sämre för Östersjötorsken

MSC menar dock att dessa fisken har granskats av flera oberoende experter och ska vara baserat på ”bästa möjliga underlag” och att deras märkning garanterar spårbarhet och de ”högsta kraven internationellt”. Det finns helt enkelt olika åsikter bland forskare om vad som är hållbart fiske eller inte, enligt MSC.

Modell som visar hur bottentrålning går till. Foto: Andreas Praefcke, Public Domain. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3801561

Modell som visar hur bottentrålning går till. Foto: Andreas Praefcke, Public Domain.

– Att MSC skulle tillåta fiske på överfiskade bestånd stämmer inte. Forskare som intervjuas i reportaget syftar på ett annat gränsvärde än det internationellt mest vedertagna som MSC använder sig av, och som kommer från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, säger Minna Epps på företagets hemsida som svar på granskningen.

LÄS ÄVEN: • Förödande bottentrålning vanligaste fiskemetoden i svenska vatten

Frida Bengtsson, som jobbar med havsmiljöfrågor hos Greenpeace, säger i en intervju med P1 Morgon att det är förvirrande för konsumenterna att det kommer olika besked från olika håll, men att miljömärkning behövs. Däremot vill inte Greenpeace att bottentrålning i skyddade marina områden ska miljömärkas.

– Vi ser idag att mycket fisk bottentrålas och vi anser att det måste ändras och att man måste se mer skonsamma fiskemetoder. Att man får bottentråla i marina skyddade områden tycker vi är väldigt problematiskt. Det blir dessutom extra problematiskt när den fisken sedan blir miljömärkt.

Inte heller Naturskyddsföreningen stöder fiske med bottentrålning.
– Att bottentråla havsbotten efter fisk kan liknas med att kalhugga skogen för att komma åt rådjuren. Den negativa effekten på livet i och kring havsbotten är enorm, skriver organisationen på sin hemsida.

LÄS ÄVEN: • Kattegatt hotas av bottentrålning – trots protester från lång rad tunga instanser

MSC skriver på sin hemsida att det finns ett stort utbud av bottentrål och dessutom en variation av livsmiljöer vilket gör att all bottentrålning inte är så skadlig mot haven.

– Oavsett fiskemetod ställer MSC krav på att fisket har minimal inverkan på havsmiljön. Under de senaste 15 åren har flera hållbara trålfisken klarat MSC:s miljömärkning. De fisken som inte uppfyller kraven får inte heller vår miljömärkning, men vi säger alltså inte nej till all bottentrålning.

WWF stödjer MSC i sin Fiskguide och skriver att det är ”bästa tänkbara miljöval för konsumenter”.

Källor: Kaliber i P1, MSC, Kaliber i P1 och P1 Morgon