Gå till innehållet

Kris för laxen i Sverige – industriellt fiske största hotet

Både i Sverige och Norge konstateras det vara ett kritiskt läge för de vilda laxarna och i båda länderna pekas det på samma orsak; den storskaliga odlingen av lax i Norge.

Världens fiskar hör till de mest utsatta djuren för människans accelererande påverkan på naturen. Arter som lever i sötvatten har i snitt minskat med 83 procent sedan 1970 och fiskar hör till de värst drabbade. Det beror på främst två orsaker enligt Johan Cederqvist, doktorand i historia, Luleå tekniska universitet;

– Två av de starkaste drivkrafterna bakom detta har varit det industriella fisket till havs, som började tömma haven på fisk i dramatiskt ökad takt efter andra världskriget, och utbyggnaden av älvar och floder som accelererade under samma period.

Minskat med 80 procent på några år

På den svenska ostkusten är tillståndet för lax kritiskt. Mängden vandrande laxar i flera älvar har de senaste åren minskat till en femtedel jämfört med för några år sedan. En av huvudanledningarna till det är det industriella fisket efter laxens huvudföda: strömming. Strömmingen trålas upp och säljs framför allt till den hårt kritiserade laxodlingsindustrin i Norge.

– Det är ett märkligt sätt att nyttja naturresurser, säger Johan Dannewitz, laxforskare på Svenska Lantbruksuniversitetet, till SVT Västernorrland.

Rekorddåligt i Norge

I Norge är också situationen för laxen minst lika dålig som i Sverige. Den 17 juni kom Norskt vetenskapligt råd för laxförvaltning med en rapport som visade att antalet laxar som återvände till älvarna i Norge från havet var rekorddåligt 2023 och 2024 är hittills ett av de sämsta som upplevts.

– Vi gör alltid en halvtidsutvärdering av laxsäsongen i början av juli och inför begränsningar av laxfisket i både älvar och hav om det visar sig nödvändigt. I år kan det vara för sent, säger Ellen Hambro, chef för Miljødirektoratet.

Rapporten klargör också att det är laxodlingarna som är det största hotet mot de norska vilda laxarna. Framför allt i form av att det sprids sjukdomar och infektionder från de inspärrade laxarna till de vilda bestånden

Källor: SVT Västernorrland, Vitenskapsrådet och Havet

Mer att läsa