Gå till innehållet

Krillfiskeindustrin stöder skapandet av världens största skyddade område i Antarktis

Knölval är en av många arter som är beroende av krill. Foto: Public Domain, Länk

Greenpeace, Världsnaturfonden och flera andra naturorganisationer samt 1,7 miljoner namnunderskrifter har satt tillräckligt press på krillfiskeindustrin för att de ska ställa sig bakom skapandet av världens största skyddade område.

Det är i haven runt Antarktis som Greenpeace och flera andra naturorganisationer vill se ett enormt skyddat område för att rädda en av världens sista stora vildmarker. Här finns bland annat viktiga uppväxtområden för krill och pingviner. Efter att ha samlat in 1,7 miljoner namnunderskrifter har nu också de största krillfiskebolagen i världen ställt sig bakom förslaget. Sammanlagt är dessa bolag ansvariga för 85 procent av krillfisket i Antarktis, men kan tänka sig att sluta fiska helt i dessa utvalda, viktiga områden.

LÄS ÄVEN: • Allt större industriellt krillfiske hotar Antarktis ekosystem

– Rörelsen för att skydda Antarktis vatten och djurliv växer sig allt starkare. Det här är en kaxig och progressiv handling från dessa krillfiskeföretag och vi hoppas att vi får se resten av krillindustrin följer efter, sa Frida Bengtsson på Greenpeaces Protect the Antarctic-kampanj.

Forskare uppskattar att 75 procent av allt marint liv livnär sig från de näringsrika vattnen i områdena kring Antarktis. Här finns stora mängder krill och över 10 000 kända arter valar, sälar, fåglar, pingviner och fiskar.

I området fiskar fartyg från bland annat Norge, Kina, Sydkorea, Ukraina och Chile och industrin växer. En studie visade hur det industriella fisket i Antarktis tillsammans med klimatförändringarna kan ha en katastrofal inverkan på arter som lever av krill. Världens pingvinpopulationer kan minska med en tredjedel i slutet av århundradet på grund av förändringar i krillbestånden.

Samtidigt som krillfiskeindustrin beräknas öka med 12 procent per år de närmaste tre åren har krillpopulationerna minskat med 80 procent sedan 1970-talet, vilket till stor del beror på att livsmiljöerna för krillens mat (alger och plankton) försvinner när isen drar sig tillbaka. Men rapporten menar också att det allt intensivare krillfisket förvärrar situationen.

Källa: Greenpeace och The Guardian

Mer att läsa