Gå till innehållet

Kraftsamling för att rädda Skånes hotade arter

Lövgroda. Foto: Anki Hammar

Lövgroda. Foto: Anki Hammar

Under en presskonferens onsdagen 22 oktober meddelade länsstyrelsen i Skåne att man tagit fram en naturvårdsstrategi för att rädda de ungefär 1900 arter som är på väg att helt försvinna från Skåne. Några av dessa arter finns dessutom nästan enbart i Skåne.

Målet är att alla djur, växter och svampar som finns i Skåne idag även ska finnas kvar till framtida generationer. För att lyckas ska länsstyrelsen ta ett samlat helhetsgrepp och fokusera på områden som är särskilt värdefulla för biologisk mångfald.

De ska också vända sig till markägare och kommuner för att engagera dem i arbetet.

– I stort sett alla markägare har varit väldigt positiva till att ha en hög biologisk mångfald på sina marker, som jag uppfattat det. Däremot så vill de att det ska ske på deras villkor och utifrån deras kunskap om sina marker, så det är ju viktigt att man är överens. Vi försöker visa var de största värdena finns idag och var de hotade arterna finns i landskapet så att markägarna har den kunskap de behöver, säger Johan Niss, naturvårdsstrateg på länsstyrelsen till P4 Malmöhus.

Ett exempel på en viktig strategi i naturvårdsarbetet är att låta gamla träd dö naturligt i skogarna och låta dem ligga kvar så att de blir levnadsmiljö för alla de arterna som är beroende av död ved.

Källa: P4 Malmöhus

Mer att läsa