Gå till innehållet

Kraftigt utökade fredade områden för fisk i Östersjön

Gädda. Foto: I, Luc Viatour, CC BY-SA 3.0, Länk

Det ser ut att bli kraftigt utökade fredade områden i Östersjön. Anledningen är att rovfiskar som gädda, abborre och gös behöver öka i antal.

De nya fiskereglerna är enligt P4 Östergötland nu ute på remiss hos Havs och vattenmyndigheten. De kan börja gälla i april 2020 och förväntas sedan gälla tills vidare och åtminstone i flera år, enligt Lars Gezelius på länsstyrelsen i Östergötland.

De aktuella områdena sträcker sig från Roslagen i Uppland i norr till Kalmar län i söder. Enbart i Östergötland innebär det att antalet fredade strandnära områden går från “något enstaka” till 18 helt nya områden där det blir fiskeförbud från januari till juni.

Förhoppningarna är att rovfiskar som abborre, gös och gädda ska gynnas av de nya reglerna så att de kan öka i antal och bidra till att återställa ekobalansen i Östersjön.

Läs även:
WWF: Europas hav i dåligt skick med undermåligt skydd
• Övergödningen av Östersjön minskar långsamt
Nyckelart hotas av förändringar i Östersjön
Rapport om svenska fiskbestånd – allt sämre för gädda, ål och torsk

Källa: P4 Östergötland

Mer att läsa