Gå till innehållet

Kraftigt minskat antal vargangrepp på tamdjur

Antal tamdjur angripna av varg 1999-2015. Källa: Viltskadeventer http://www.slu.se/Documents/externwebben/centrumbildningar-projekt/Viltskadecenter-dokument/VSC-publikationer/VSC%20Rapporter/VSC%20Rapporter%20Viltskadestatistik/Viltskadestatistik-2015.pdf

Antal tamdjur angripna av varg 1999-2015. Källa: Viltskadeventer 

I den senaste statistiken från Viltskadecenter om stora rovdjurs angrepp på tamdjur framgår att antalet vargangripna tamdjur fortsätter sjunka. Antalet har minskat sedan 2011, men de 290 angrepp som skedde 2015 är en kraftig minskning jämfört med 2014 års 422 fall. Detta trots att antalet vargar ökat med ungefär 15 procent per år enligt Naturvårdsverket.

En klar majoritet av alla tamdjursangrepp i Sverige drabbar får, men antalet fortsätter minska. 452 stycken dödades 2015 vilket är en minskning jämfört med 487 år 2014 och 522 stycken år 2013.

Däremot ökar antalet angrepp från lodjur och kungsörn på tamdjur. Lodjuren stod för 227 angrepp 2015 jämfört med 197 året innan. Det är ett av de högsta antalen de senaste 15 åren. Samma sak gäller kungsörn. De 23 dödade fåren på Gotland gör det till ett av de fyra högsta antalen de senaste 15 åren.

Läs mer:
• Våra artiklar om viltskadestatistik.
• SLU: Rovdjursstängsel är effektiva.
• Så kan får och jakthundar skyddas från varg.

Källa: Viltskadecenter

 

Mer att läsa