Gå till innehållet

Kraftig ökning av antalet tigrar för första gången på årtionden

Sumatratiger. Foto: Alex Walsh / WWF

Sumatratiger. Foto: Alex Walsh / WWF

Idag meddelar Världsnaturfonden att tigrarna i världen blir allt fler och att de nu ökar snabbt i antal. Sammanlagt beräknas antalet tigrar nu vara nästan 3900 individer, vilket kan jämföras med 3200 stycken under bottenåret 2010.

Ökningen gäller framför allt i länder som Indien, Ryssland, Nepal och Bhutan och beror bland annat på skärpt övervakning, bättre skydd och nya inventeringstekniker. Målet, som 13 tigerländer skrivit under, är att antalet tigrar ska vara minst 6000 år 2022.

– För första gången på decennier ser vi en uppåtgående trend för tigrarna. Det är glädjande och ett kvitto på att vi kan rädda arter och livsmiljöer när regeringar, lokalsamhällen och naturvårdare arbetar tillsammans, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

wwf Infographic--Global-Tiger-Status---April-2016_HIÄven om uppgången är stor och glädjande, är det värt att komma ihåg att för ungefär 100 år sedan fanns det 100 000 tigrar i Asien. 2010 återstod ungefär 3200 djur. Krisen berodde på troféjakt, förlust av livsmiljöer och senare illegal jakt, inte sällan för att efterfrågan på tigerdelar i framförallt Kina ökat kraftigt de senaste årtiondena.

– Det är hoppfullt att nedgången har stoppats, men det finns fortfarande ingen helt säker plats för dessa magnifika djur. Sydostasien har en överhängande risk att förlora sina sista tigrar om regeringarna inte vidtar omedelbara åtgärder. En stark handlingsplan krävs därför fram till 2022 för att klara målet att fördubbla antalet vilda tigrar, avslutar Ola Jennersten.

De största ökningarna har skett i Indien från 1 706 till 2 226 tigrar, i Nepal (från 121 till 198), i Bhutan (75 till 103) och i Ryssland (360 till 433).

Källa: Världsnaturfonden

Mer att läsa