Köttätande växter återintroduceras i England tack vare ung eldsjäl

Storsileshår. Foto: NoahElhardt, CC BY-SA 2.5, Link

De inhemska växterna i England har det svårt. 1 av 7 är hotade. En av dem är den köttätande växten storsileshår som nu får en ny chans.

Bristen på våtmarker har lett till att storsileshår utrotats i många områden och nu bara finns på färre än 20 platser. Nu har den köttätande växten, som fångar insekter med sina klibbiga tentakler, planterats ut i lämpliga våtmarker.

LÄS ÄVEN: • En av fem växter riskerar utrotning när jord- och skogsbruk expanderar

Utplanteringen sker delvis tack vare 24-åriga Joshua Styles som satt upp en egen välgörenhetsorganisation för bevarande av hotade växter, North West Rare Plant Initiative. Tillsammans med Chester Zoo och Lancashire Wildlife Trust har han nu återintroducerat tio plantor som han lyckats odla fram från blad från ett vildväxande exemplar. Förhoppningen är att de ska sprida sig naturligt nästa år.

LÄS ÄVEN: • Hästar och stora växtätare kan förhindra förlusten av biologisk mångfald

North West Plant Initiative startades för att rädda mångfalden av växter i Storbritannien. I snitt utrotas en växt per år i varje län i England och 56 procent av 4 000 undersökta växter i landet minskar kraftigt. När det gäller inhemska arter är 1 av 7 hotade av utrotning.

LÄS ÄVEN: • Finland återintroducerar vilda skogsrenar i nationalparker

För att motverka den här utvecklingen odlar Joshua Styles inhemska arter. I dagsläget har han ungefär 200 arter, som är redo att planteras ut. Men det är inget som görs utan noggranna kontroller.
– Man måste komma ihåg att återintroduktion inte är en process som görs spontant. Det krävs en stark motivering av varför en återintroduktion är nödvändig med hänsyn till fortsatt förvaltning av området för introduktionen och med tillstånd från relevanta markägare och lagstadgade myndigheter, skriver han på projektets webbplats.

Källor: BBC och North West Rare Plant Initiative