Konsumtion i EU förstör många av världens ekosystem

Cerrado i Brasilien är en av världens mest artrika savanner. Här lever bland annat ungefär 4 000 växter som inte hittas någon annanstans. EU importerar nästan 5 miljoner ton soja och nästan 70 000 ton kött från Cerrado. Foto: Ciências biológicas – Ecologia I, CC BY-SA 4.0.

Det finns en tydlig koppling mellan EU-ländernas konsumtion och förstörda ekosystem på olika håll i världen. I en ny rapport poängterar WWF vikten att EU även tar hänsyn till andra ekosystem än skogar när nya lagar ska stiftas för att minska den skadliga importen och exporten.

I vår ska EU-parlamentet och dess medlemsländer ta ställning till ett förslag från EU-kommissionen om en ny lagstiftning mot import och export av produkter som kopplas till avskogning. Men det är inte bara skogar som behöver skyddas och utsättas för mindre påfrestningar. Även exempelvis savanner, våtmarker, mangroveskogar och gräsmarker har stor betydelse för den biologiska mångfalden och klimatet – det framgår av WWF:s nya rapport ”Beyond the Forest”.

– Om EU stiftar en bredare lag som inkluderar även ekosystemen utanför skogarna kommer den att skydda biologiska mångfalden och klimatet bättre. Vi vill att svenska regeringen stödjer denna breda ansats. Det skulle ge betydligt större garantier att de produkter vi köper inte är kopplade till förstörelsen av värdefull natur, säger Gustaf Lind, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF. 

Det vilar ett stort ansvar på EU för världens natur eftersom EU står för en så stor belastning av ekosystemen. EU är den näst största importören av produkter som kan kopplas till global avskogning och står för hela 16 procent av världens sammanlagda avskogning av tropiska regnskogar. Det motsvarar totalt 203 000 hektar och orsakar utsläpp av 116 miljoner ton koldioxid. Ungefär lika mycket skog avverkas för övrigt i Sverige årligen.

Kol binds även i andra ekosystem än skogar. När dessa naturområden omvandlas till odlingar frigörs stora mängder kol som snabbar på klimatkrisen och förvandlingen går snabbt.

– EU måste göra något åt att dessa ekosystem omvandlas till jordbruksmark i sådan rasande hastighet. När det är klimatnödläge och arter försvinner i snabb takt kan EU inte blunda för förlusten av naturliga ekosystem. Genom den här lagen, som ska stiftas i vår,finns en unik möjlighet att inkludera dem, säger Per Larsson, skogsexpert på WWF.

Rapporten tar upp en lång rad exempel på hur vår konsumtion inom EU drabbar andra länders ekosystem genom vår konsumtion av framför allt soja, palmolja, gummi, kött, räkor och virke. Sojaprodukter kan kanske tolkas som att det framför allt är veganska sojaprodukter, men bara cirka 6 procent av världens sojaproduktion används direkt som mat åt människorUngefär 80 procent används som djurfoder i mjölk- och köttindustrin.

Några av de artrika områden runt om i världen som drabbas hårt av EU:s konsumtion:

• Mer än hälften av den artrika savannen Cerrado i Brasilien har redan förstörts och omvandlats för soja- och nötköttsproduktion. Under 2019 utgjorde EU:s import av nötkött från Cerradon 26 procent av EU:s totala importerade nötkött. I området lever 75 akut hotade arter.
• Under 2000-talet omvandlades ungefär 14 procent av gräsmarksområdet Chaco i Argentina till jordbruk och då framför allt sojaproduktion. EU importerade cirka 24 procent av sojan som exporterades från detta område 2019.
• Av gräsmarkerna Pampas i Argentina återstår nästan bara en fjärdedel och ytan minskar med mellan 1 och 10 procent per år. EU importerar 15 procent av all soja som exporteras från området.
• Sumatras våtmarker omvandlas snabbt till palmoljeodlingar och EU står för 14 procent av importen. Det lever 28 akut hotade arter i området, bland annat noshörningar och tigrar.
• I Kongo ligger en av världens största våtmarker. EU importerar årligen över 46 000 ton virke från avskogningen i området. Här finns bland annat 3 000 växtarter som inte hittas någon annan stans.

LÄS ÄVEN:
EU:s importförbud mot skogsskövling har ”stor potential”
• Mänsklighetens köttätande förstör Amazonas
• EUs konsumtion betydande orsak till avskogning
• Ny rapport: Regnskogen avverkas ”chockerande snabbt”
• Över en miljon underskrifter till EU mot avskogning
• Över 100 organisationer till EU: Stoppa avskogningen

Källa: WWF