Kommunen stoppar Sveaskogs avverkning av populär skog

Fuxboudden utanför Karlskoga är ett av kommunens populäraste friluftslivs- och upplevelseområden. Sveaskog har meddelat att området ska avverkas, vilket oroat både kommun och lokalbefolkningen. Nu har kommunen stoppat avverkningen med det starkaste verktyget som finns i miljöbalken.

Knärot. Foto: Hans Hillewaert. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goodyera_repens_(habitus).jpg#/media/File:Goodyera_repens_(habitus).jpg

Knärot. En av de hotade arterna i Fuxboudden. Foto: Hans Hillewaert. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Efter protesterna mot Sveaskog har nu Karlskoga kommun beslutat sig för att begära ett så kallat ”interimistiskt förbud”. Då låser kommunen marken i mellan tre och åtta år så att kommunen får möjlighet att köpa loss marken från Sveaskog, och göra ett naturrreservat av Fuxboudden.

– Det här är det starkaste verktyget som finns enligt miljöbalken, som kommuner och länsstyrelser kan ta till om man ser att stora värden hotas. Då kan man gå in och lägga ett veto på mark under tiden att frågan utreds, säger Liv Helluist, kommunbiolog vid Karlskoga kommun till P4 Örebro.

Skogen är väldigt populär bland befolkningen. Bland annat besöker samtliga skolor i området skogen minst en gång per år för friluftslivsaktiviteter, naturupplevelser och naturpedagogik och orienteringsklubben är också orolig för sin verksamhet om skogen skulle avverkas.

– Det här är förödande inte bara för vår verksamhet utan även för allmänheten och skolor som utnyttjar Fuxboudden för att tryggt kunna uppleva en orörd skog, nära samhället, säger Anders Pelander i orienteringsklubben OK Djerf till P4 Örebro.

På statliga Sveaskog menar man dock att friluftsintressen inte är skäl nog att avstå från planerna på att avverka skogen, däremot kan de tänka sig att ”ställa fler träd kvar än normalt sett”.

Under en inventering hittades det även höga naturvärden i Fuxboudden.

– Det som gör Fuxboudden ekologiskt speciell är att den har mycket högt värde för naturvården. Skogen består till stor del av äldre skog, framförallt finns det i området gott om gammal tall med en uppskattad ålder på minst 160 år. Flera av de arter som påträffats tål inte skogsavverkning över huvudtaget. Så exempelvis den fridlysta och rödlistade floraväktararten knärot som är ytterst känslig för förändring av markens hydrologiska förutsättningar, säger Liv Hellquist till NWT.

Källor: P4 ÖrebroNWT och P4 Örebro