Gå till innehållet

Kolgruva stoppas i dom med stora konsekvenser för fossilindustrin

Foto: daverc2, CC BY 3.0, Länk

En planerad och hårt kritiserad kolgruva döms ut av domstol i Australien eftersom det skulle innebära “ödesdigra konsekvenser” för klimatförändringarna. Domen kallas en “milstolpe”, Greenpeace skriver att “det här är enormt” och en av de inblandade juristerna anser att domen kan ha stora konsekvenser för framtida fossilbränsleprojekt. 

Kolgruvan vid Hunter Valley i Australien är kontroversiell. Förutom utsläppen och förstörelsen av naturen skulle den också få stora konsekvenser för staden. Nu har en domstol stoppat “Rocky Hill”-kolgruvan på grund av dess “visuella och sociala konsekvenser”, men också för att den skulle ha så stor påverkan på klimatförändringarna. 

Juristerna som lyckades stoppa gruvan med hänvisning till att Australien skrivit under Parisavtalet kallar beslutet “monumentalt” och att det kommer ha “starkt inflytande” på framtida fossilbränsleprojekt eftersom domstolen ansåg att det inte är rätt tid att satsa på fossila bränslen.

– Det är fel tid eftersom växthusgas-utsläppen från kolgruvan och dess kolprodukter kommer öka den globala totala koncentrationen av växthusgaser i en tid när vi behöver sänka utsläppen för att möta de klimatmål vi kommit överens om. De här ödesdigra konsekvenserna bör undvikas. Projektet bör stoppas, säger domaren Brian Preston i ett uttalande.

Han sa dessutom att det inte spelar någon roll att just den här gruvans utsläpp är en liten del av världens totala utsläpp eftersom det är många lokala insatser som måste göras för att minska de totala utsläppen.

Organisationen Climate Council, som jobbar med att informera om klimatfrågan i Australien, menar att domstolen nu avgjort att kol, precis som tobak och asbest, är dåligt för oss och att lagen nu äntligen kommit ifatt forskningen.

Källa: The Guardian

Mer att läsa