Knölvalar och sillvalar söker sig norrut när isen försvinner

Knölval. Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration via Wikimedia

Knölval. Foto: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration via Wikimedia

Nya vattenområden har blivit tillgängliga för knölvalar och sillvalar i Arktis, i och med att isen smälter. Tidigare har dessa arter bara funnits så långt norrut på sommaren.

Dessa ”sommararter” har börjat konkurrera om födan med grönlandsvalarna som innan har varit ensamma på platsen under vintern. Detta enligt studier presenterade vid  Society of Marine Mammalogy’s Biennial Conference in San Francisco denna vecka. Fler än 2000 forskare som studerar havsdäggdjur deltog och klimatförändringarna var ett ledande tema.

Att olika sorters valar börjar konkurrera med varandra på nya platser är bara ett exempel på hur klimatförändringarna påverkar däggdjur globalt. De måste anpassa sig till nya samspel och mat- och habitatförändringar. Sue Moore, forskare vid NOAA Fisheries menar att havsdäggdjur, särskilt i Arktis, är som vaktposter – de ger inblick i nya miljöförändringar.

– Vi får se vinnare och förlorare när klimatförändringarna accelererar. De som är vinnare är troligtvis de djur som är mest anpassningsbara, säger hon.

Havsdäggdjur kan återspegla klimatförändringens verklighet genom det de äter, sin hälsa och habitat som de måste anpassa sig till, säger Moore.

– Beroende på regionen kan klimatförändringen ge nya möjligheter för en del arter som knölvalen. Den får tillgång till nya vattenområden då isen smälter. Samtidigt får andra arter problem som valross och isbjörn, de får krympande isar att jaga på. Det kommer att bli mer båttrafik i Arktis då isen smälter, något som också påverkar djurlivet.

Källa: EurekAlert!