Klimatmötet: Bantat förslag om återvinning på agendan

Den föreslagna EU lagen om sopåtervinning kommer endast minska växthusgaser med 2-4 grader inom 15 år. Foto: Alan Levine via Flickr

Den föreslagna EU-lagen om sopåtervinning kommer endast minska växthusgaser med 2-4 grader inom 15 år. Foto: Alan Levine via Flickr

På klimatmötet i Paris är nu återvinning på agendan. EU föreslår en lag där EU-länderna måste återvinna 65 procent av sitt skräp, 75 procent av sina förpackningar och minska dumpningen av sopor. Den föreslagna lagen ska minska växthusgaserna med endast 2-4 procent inom 15 år. 

Det nuvarande paketet om återvinning har tyvärr vattnats ned betydligt jämfört med det förslag som togs fram från början 2014. Tung lobbying från näringslivet har påverkat. Regler om att minska avfallet i havet och att minska matsvinnet har därför tagits bort. Flera av EU:s länder har nu också fått fem års extra tid för att klara målen.

En analys av European Environmental Bureau (EEB), baserad på kommissionens beräkningar, visar att det nuvarande paketet med åtgärder kommer att ge mer än 100 miljoner extra ton växthusgaser, jämfört med beräkningarna i det mer ambitiösa paketet från 2014.

– Att sänka återvinningsmålen jämfört med förra årets förslag betyder att mer sopor kommer att slängas eller förbrännas, säger Stéphane Arditi, från EEB.

– Det här är en missad chans eftersom återvinning skapar fler jobb och ger mindre utsläpp än dumpning och förbränning av sopor, säger hon.

Det förslaget som las från början 2014, räknade med att två miljoner nya jobb skulle ha skapats och att 600 miljarder euros sparas till 2030. Jordens Vänner har ifrågasatt om det nya förslaget kommer att göra detsamma.

Läs mer:
• Tung lobbying påverkar EU att slopa mål om minskat avfall

Källa: Guardian