Klimatförändringar slår hårt mot artrika områden

Lemur på Madagaskar. Foto: Edwin Giesbers/WWF

En ny internationell undersökning visar att jordens artrika områden kommer drabbas hårt av klimatförändringar. I dagens uppvärmningstakt kommer hälften av arterna försvinna och ännu värre är det för arter som har svårt att förflytta sig, rapporterar Världsnaturfonden WWF.

Studien, som är ett samarbete mellan forskare från WWF, Tyndall Centre vid University of East Anglia och James Cook-universitetet, publicerades nyligen i tidskriften Climatic Change. Forskarna har gått igenom klimatets påverkan på 80 000 växt- och djurarter i 35 av jordens artrikaste områden. Slutsatsen är alarmerande.

LÄS ÄVEN: • Finanseliten oroas över klimatförändringar och artutrotningen

Även om världens länder skulle börja följa Parisavtalets löften, vilket inte är fallet i dagsläget, så skulle uppemot en fjärdedel av arterna i dessa områden slås ut. Med nuvarande utsläppstakt är det istället 40-50 procent av arterna som kan utrotas lokalt.

På många håll kommer klimatförändringarna få förödande konsekvenser och det gäller inte minst för världens groddjur. I sydvästra Australien, Amazonas och i delar av södra Afrika riskerar 9 av 10 groddjur att försvinna.

Orkidé i Brasilien. Foto: Juan Pratginestos WWF

På Madagaskar ser det mörkt ut för sex av tio arter och där är inte minst en majoritet av lemurerna illa ute. För afrikanska elefanter, som behöver dricka 150-300 liter vatten om dagen, kan ökad torka bli ett hårt slag.

LÄS ÄVEN: • Mocambique-kanalen: Hur ska fattiga länder ha råd att bry sig om rik natur?

WWF menar att en viktig del i arbetet med att minska riskerna med klimatförändringarna är att skapa korridorer och områden som binder ihop skogar och natur.

– Arter som kan sprida sig och förflytta sig till nya platser drabbas i mindre utsträckning av ett varmare klimat. Men de flesta växter, groddjur och reptiler som orkidéer, grodor och ödlor klarar inte det, säger Olle Forshed, tropikskogsexpert på WWF.

Enligt rapporten leder dagens klimatlöften från världens länder till en uppvärmning på 3,2 grader, en bra bit över Parisavtalets mål på maximalt 2 grader. Om inte dessa löften infrias och utsläppen fortsätter vara oförändrade kommer vi snart leva på en 4,5 grader varmare planet med helt andra förutsättningar för världens arter.

Källor: Världsnaturfonden WWF och ”Wildlife in a Warming World