Klimatavtalet applåderas och sågas

Klimatavtalet i Paris applåderas av Frankrikes president Hollande, Frankrikes utrikesminister Fabius, och FN:s generalsekreterare Ki-moon. Foto: U.S. Department of State. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:French_President_Hollande,_Foreign_Minister_Fabius,_and_UN_Secretary-General_Ki-moon_Applaud_Delegates_to_the_COP21_Climate_Change_Conference_(23696822225).jpg#/media/File:French_President_Hollande,_Foreign_Minister_Fabius,_and_UN_Secretary-General_Ki-moon_Applaud_Delegates_to_the_COP21_Climate_Change_Conference_(23696822225).jpg

Klimatavtalet i Paris applåderas av Frankrikes president Hollande, Frankrikes utrikesminister Fabius, och FN:s generalsekreterare Ki-moon. Foto: U.S. Department of State. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons.

Det historiska klimatavtalet överträffar mångas förhoppningar. Trots brister pekas avtalet ut i media som en vändpunkt för världen i kampen för att hejda klimatförändringarna. Framför allt är detta första gången som världen enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläppen av växthusgaser. Samtidigt finns inga bindande årtal eller procenttal för minskade utsläpp, något som kritiserats hårt.

President Obama höll tal i natt i Vita huset om klimatavtalet och menade att avtalet är den bästa chans vi har att hjälpa till att rädda planeten från effekterna av den globala klimatförändringen. Sveriges miljöminister Åsa Romsom har fått beröm för sitt arbete som medlare under förhandlingarna. Hon säger att startskottet har nu gått för ett kraftigt ökat klimatarbete för alla världens länder men att det svåra arbetet med att minska klimatutsläppen återstår.

COP21-loggan.

COP21-loggan.

Sydafrikas miljöminister Edna Bomo Malewa sa igår, som talesperson för de 134 utvecklingsländerna i G77:
– Texten är inte perfekt men vi anser att den är en solid grund att bygga vidare på. Vi tror att detta kan bli en vändpunkt för en bättre och tryggare värld.

De små önationerna tillhör de som redan drabbas hårt av klimatförändringarna. I en koalition med bland annat EU och USA har de drivit på för att skärpa målet för den globala uppvärmningen. James Fletcher, miljöminister på Saint Lucia menar att 1,5 gradersmålet är en stor framgång.

Nicaraguas representant Paul Oquist uttryckte landets missnöje över klimatuppgörelsen. Han sade att rika länder borde göra mer för att hjälpa ”moder jord” och att dessa länder nu tvingar jordens barnbarn att leva i en varmare värld.

Betydligt hårdare i sin kritik är James Hanson, den forne NASA-forskaren som var en av de första att prata om den globala uppvämningen:
– Det är ett bedrägeri egentligen. Det är bara skitsnack av dem att säga ”Vi har ett tvågradersmål och ska försöka göra bättre ifrån oss vart femte år”. Det är bara värdelösa ord. Det finns inga handlingar, bara löften. Så länge fossila bränslen verkar vara billigast kommer de fortsätta brännas.

– Parisavatalet är uselt, skriver Jordens Vänner i ett pressmeddelande. Att tala om avtalet som om det vore lyckat är vilseledande. Det finns inga bindande årtal eller procentsatser för minskade utsläpp i avtalet. De frivilliga minskningar länderna åtagit sig ska följas upp först om åtta år. Katastrofen för vår planet och vår framtid fortsätter, menar de.

Jordens Vänners ordförande Ellie Cijvat på plats i Paris säger:
– En positiv del i avtalet är att 1,5-gradersmålet nämns men det är inte mycket värt när de frivilliga löftena är långt ifrån 2-gradersmålet. Alla som ännu en gång trodde på ett genombrott har fått en smäll i ansiktet. 21 möten har hållits utan något hållbart avtal. Men den kraft och energi som manifesterats på gatorna och seminarierna i Paris visar att det finns kraft att starta klimatomställningen underifrån.

Flera kritiska röster, från exempelvis organisationen Omställning Sverige, säger att klimatförhandlingarna angriper symptomen istället för orsaken bakom den globala uppvärmningen. I FN:s klimatpanels senaste rapport står det att det finns två huvudorsaker till att mänskligheten släpper ut så mycket klimatgaser – befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten. Men detta tas inte upp i avtalet.

Även Greenpeace är kritiska mot avtalet, de menar att avtalet lovar för lite och skriver:
– Texten i avtalet har tunnats ut och smutsats av de som förstör vår planet men den innehåller en ny temperaturgräns – 1,5 grader. Den siffran, och målet att nå noll utsläpp till andra halvan av detta århundrade, kommer att orsaka förfäran i kolindustrins styrelserum och i palatsen hos de oljeexporterande staterna. Detta århundradets stora uppgift är att nå detta nya mål. De åtgärder som har bestämts i Paris räcker inte. För att nå noll växthusgasutsläpp måste de fossila bränslena fasas ut till 2050. De nationer som orsakade detta problem har lovat för lite för att kunna hjälpa de människor som redan förlorar sina liv och inkomster.

Organisationen Action Aid och Naomi Klein menar att avtalet inte gör tillräckligt för världens fattigaste människor, de som drabbats mest av klimatkatastrofer. Adriano Campolina, chef på ActionAid säger:
– Vad vi behövde var ett avtal som sätter de fattigaste människorna främst, de som lever i konstant oro för nästa miljökatastrof. Men det avtal som presenterades når inte långt nog för att förbättra den osäkra vardagen för miljoner människor världen över.

– Hypen runt 1,5 gradersmålet resulterade inte i några konkreta åtaganden eller beslut. Det kommer inte att kunna förverkligas med de utsläppsminskningar som de rika länderna lade fram på mötet, tvärtom så kommer det att leda till en temperaturökning till 3 grader. Det behövdes tydligare mål och hur man når dit i avtalet, säger Adriano Campolina.

Naturskyddsföreningen skriver både positivt och negativt om avtalet. Avtalet ger en tydlig signal till alla att skärpa sina klimatmål. Samtidigt är det skamligt att världens rika länder inte redan nu lovar nya pengar för klimatarbetet till de fattiga ländernas klimatomställning efter 2020.  Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen menar ändå att klimatavtalet är en framgång. Han säger:

– Klimatavtalet skickar en tydlig signal till alla länder, städer och företag att skärpa sina klimatmål och snabba på omställningen till total fossilfrihet. Enligt IPCC bör de globala utsläppen av växthusgaser vara nära noll redan till 2050 för att ha en rimlig chans att klara av 1.5 gradersmålet. Det är också ett stort framsteg att vi får femårscykler för revidering av ländernas klimatmål.

Samtidigt säger Svante Axelsson att det är olyckligt att de konkreta målen om 70-95 procents utsläppsminskningar plockades bort ur texten. Ländernas nuvarande löften om utsläppsminskningar är helt otillräckliga och leder istället mot tre graders höjd global medeltemperatur.

Källor: Jordens VännerDNActionAidNaturskyddsföreningen  SVT, SvD och The Guardian