Klartecken för skyddsvall runt Falsterbo

Fyren vid Falsterbonäset. Foto: Erik Hansson

Mark- och miljööverdomstolen har nu meddelat att det får byggas en 21 kilometer lång vall runt Falsterbonäset för att skydda området mot översvämningar till följd av klimatkrisen. Men det kommer bli ingrepp i områden med höga naturvärden.

SVT Skåne skriver att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) på vissa punkter ändrar domen från Mark- och miljödomstolen. Det ställs högre krav på hur mycket föroreningar som får finnas i materialet till vallen och därmed släpper MÖD kraven på att det ska inrättas ett nytt naturreservat som kompensation för förlorade naturvärden.

– Vi är väldigt glada över att det nu ställs strängare krav på vad jordmaterialet i vallarna ska bestå av. Däremot beklagar vi att domstolen tagit bort den stora kompensationsytan (naturreservatet), säger Maria Nitare, tf enhetschef vid Länsstyrelsens vattenenhet till SVT Skåne.

Domen kan överklagas till högsta domstolen.

LÄS ÄVEN:
Klartecken för 20 km skyddsvall runt Falsterbo
Holmen som blivit en succé för markhäckande fåglar
• Så fungerar fågelräkningen vid Falsterbo

Källa: SVT Skåne