Gå till innehållet

Kina uppges skärpa regler för fiskeflotta som anklagas för att tömma haven

Kinesisk fiskebåt. Arkivfoto: Jorge Cortell – CC BY 3.0

För första gången på 17 år skärper Kina reglerna för sitt långdistansfiske. Reglerna, som experter säger kan få stor betydelse, innebär bland annat ökad transparens, förbättrad hållbarhet i fisket och insatser mot illegalt fiske. Samtidigt kommer flera rapporter om att kinesiska fiskeflottor går på offensiven på olika håll i världen.

Kinas långdistansfiske består av minst 2 900 skepp, möjligen så mycket som 17 000, och är det största i världen. Sedan 2003 har de fördubblat sin fångst. Sammanlagt står Kina för ungefär 15 procent av all fisk som mänskligheten tar upp, enligt FN-organet Food and Agriculture Organization.

Läget för världens fiskbestånd ser inte bra ut. En FN-rapport pekar på att över en tredjedel av fiskbestånden är överfiskade och ytterligare 60 procent fiskas till gränsen för vad som är hållbart.

Nya lagar för Kinas fiske
Mellan den 1 januari 2020 och 1 januari 2021 inför Kina flera nya lagar som kommer påverka landets fiske. Det kommer bli hårdare straff för de som bryter mot lagarna, mer kontroller av fartyg och hamnar, striktare kontroller av fiskecertifikat och tydligare ansvarsfördelning-

Som exempel kan nämnas att fisket av bläckfisk nu begränsas till vissa månader. Ett annat exempel är de höjda straffen. Ett brott mot fiskereglerna som tidigare innebar att kaptenen betalade böter och sedan direkt kunde fortsätta med det illegala fisket har nu ändrats till att kaptenen förlorar sin licens i fem år.

Det återstår att se hur hårt Kina implementerar sina nya lagar, men Pan Wenjing på Greenpeace East säger till Mongabay att Kina kan agera fort och skapa stora förändringar, när de väl vill.

Allt mer aggressivt fiske
Många exempel från i år tyder på att landet inte menar allvar med sina nya lagar. I slutet av juli anlände sex kinesiska supertrålare till Liberias kust. De har kapacitet att ta upp 5 000 ton fisk. Den sammanlagda hållbara fångsten i Liberia under ett år beräknas till ungefär 6 000 ton fisk.

Det kommer också rapporter från Galapagosöarna om hundratals kinesiska jättefartyg med enorm fiskekapacitet och i en artikel i Yale 360 Environment tecknas ett porträtt av den kinesiska fiskeflottan som aggressiv, våldsam, paramilitär och med en kapacitet som inga andra länder är i närheten av. Dessutom är det få länder som vågar protestera mot Kinas aggressiva fiske på grund av rädslan för att det ska leda till en snabbt upptrappad konflikt. En upptrappning av världens fiske pågår sedan länge.

Källor: Mongabay, Yale 360 Environment och China Dialogue Ocean

Mer att läsa