Kejsarpingvin starkt hotad av klimatförändringar

Kejsarpingvin. Foto:  Samuel Blanc via Wikimedia

Kejsarpingvin. Foto: Samuel Blanc via Wikimedia

En internationell studie om kejsarpingviner som pågått i 50 år har nyligen publicerats. Slutsatsen är allt annat än positiv. Forskarna menar att den ikoniska antarktiska fågeln står inför en dramatisk minskning i framtiden på grund av klimatförändringar.

Forskarna anser dessutom att den borde rödlistas som ”starkt hotad” istället för ”nära hotad”, som den är i dagsläget.

Kejsarpingvinerna är mycket beroende av havsis för att överleva och är därför känsliga för ändringar i klimatet.

– Om havsisen minskar i den takt som förutspåtts av IPCC:s klimatmodeller och fortsätter påverka kejsarpingviner på samma sätt som under andra halvan av 1900-talet så kommer minst två tredjedelar av kolonierna ha mer än halverats år 2100 och ingen av kolonierna kommer vara ett livskraftigt skydd i slutet av århundradet, säger Stephanie Jenouvrier, biolog på Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).

Forskarna menar att kejsarpingvinens förväntade dramatiska minskning gör att den kan fungera som ikoniskt exempel på en art som hotas av framtida klimatförändringar.

Källa: Science Daily